Kompiuterinių technologijų integracijos į ugdymo procesą tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompiuterinių technologijų integracijos į ugdymo procesą tyrimas
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2001, t. 18, p. 18-24
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Mokykla / School; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTVienas iš šiuolaikinio švietimo uždavinių - asmenybės, turinčios informacinį požiūrį į gamtoje ir visuomenėje vykstančius procesus, gebančios integruotis į besikuriančią informacinę visuomenę, ugdymas. Norint ištirti padėtį, susiklosčiusią šiuolaikinėje mokykloje, anketavimo metodu Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklose buvo atliktas tyrimas, kurio objektu pasirinkta kompiuterinių technologijų (KT) reikšmė mokinių informacinio pažinimo ugdymui. Pagal tyrimo tikslus anketos klausimai buvo suskirstyti į grupes, siekiant išsiaiškinti problemines informacinio pažinimo sritis. Apklausoje dalyvavo 423 mokiniai, iš jų 258 mergaitės (61%). Visose tyrime dalyvavusiose mokyklose yra kompiuterinės klasės ir mokiniai turi galimybę dirbti su kompiuteriu. Straipsnyje pateikiami apklausos rezultatai, analizuojamos moksleivių informacinio pažinimo ugdymo problemos. Nurodoma, kad nepakankamai dėmesio skiriama informacinių sąvokų sistemos formavimui bei visuminio informacinio pažinimo ugdymui. Išryškinami veiksniai, kodėl mažėja moksleivių motyvacija siekiant informacinio pažinimo. Nurodoma, kad mokytojai nepakankamai atsižvelgia į faktą, kad 36% moksleivių namuose turi kompiuterius, o tai galėtų pakeisti jų praktinės veiklos pobūdį. Straipsnio pabaigoje pateikti metodiniai siūlymai, kaip pasiekti aukštesnį moksleivių informacinio pažinimo lygį, trumpai apibūdinama pagrindinių problemų sprendimo metodika.Reikšminiai žodžiai: Mokykla; Informacinės technologijos; ITintegravimas į mokymo procesą; School; ICT; Integration into teaching process.

ENIn this paper the situation in application of computer technologies into educational process is considered on the basis of Klaipėda city schools. The authors have used a questionnaire survey method applied to the schools teachers and pupil. The results of the questionnaire arc presented in detail. Their analysis is used to formulate the ways of achieving higher level of information knowledge of the pupils and to formulate methodological recommendations. The results of the survey have shown, that the insufficient attention is given to formation of the basic informational concepts, because the rate of computer science is reduced to the development of the consumer relation to computer technologies; the insufficient attention is given to development of communicational skills; a typical teacher do not use a potential of computer work at home while preparing the projects. At schools it is difficult to speak about such an important issue as information modelling since the informational technologies are very seldom applied to different subject lessons. So, the authors have produced recommendations how to form informational concepts, how to use computers in different subject lessons and finally, how to make informatics an interdisciplinary, integrative subject in education process. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12270
Updated:
2018-12-17 10:51:14
Metrics:
Views: 33    Downloads: 6
Export: