Information and communication technologies in administration of education organizations

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Information and communication technologies in administration of education organizations
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Informacinės technologijos; Komunikacinės technologijos; švietimo organizacijų administracija; Mokyklos; Information technologies; Communication technologies; Administration of education organisations; Schools.
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Mokykla / School; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Technologijos / Technologies.
EN
Administration of education organisations; Communication technologies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra aptariamos informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) taikymas Lietuvos ugdymo organizacijų (mokyklų) valdyme bei su tuo susiję veiksniai. Modernioje mokyklose organizacinis ir administracinis darbas turėtų remtis šiuolaikiniais metodais, ir jų įsisavinimas tampa svarbiausia mokyklos vadovų užduotimi. Pabrėžiama, kad IKT taikymas mokyklose yra specifinis procesas. Literatūros, dokumentų analizė bei mokyklos direktorių apklausa leido nustatyti faktišką IKT taikymą Šiaulių regiono (Akmenės, Joniškio, Kelmės, Kuršėnų, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių) pradinėse, pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose. Tyrimu nustatyta, kad pedagogų, tačiau ne vadovų, kvalifikacinė kompetencija yra susijusi su IKT taikymu ugdymo procese. Veiksniai, kurie įtakoja kompiuterinę respondentų kompetenciją yra šie: dalyvavimas kompiuterinio raštingumo kursuose (dalyvavo 75 proc.), galimybė dirbti kompiuteriu namie (76 proc. turi šią galimybę) ir kompiuterizuota darbo vieta (86 proc. ją turi). Kompiuterių paplitimą mokyklose sąlygoja ne tik mokyklos tipas, mokytojų bei mokinių skaičius, bet ir nepastovus finansavimas, mokyklos bendruomenės aktyvumas, dalyvavimas projektuose ir sponsorių paieška. Mokyklos direktorių galimybės naudoti darbe kompiuterines technologijas yra vis dar ribotos. IKT taikymo strategijos sukūrimas priklauso nuo vadovo požiūrio bei gebėjimo formuoti komandą.

ENIn the article are discussed the problems of ICT usage in management in Lithuanian educational organizations (schools), factors influencing ICT usage in school governing (control). Informational technologies and ICT inovations and their usage in school management are a specific process. Documents‘ analysis and interpretation helped to diagnose outer and inner factors, influencing ICT usage in school‘s management. Quizing directors and statistic analysis let to diagnose factual ICT usage in management of Šiauliai region elementary, basic, secondary (gymnasiums) schools, showed (stressed) the factors connected with schools‘ organizational peculiarities and directors‘ attitude. In the article are given 2004 years research technique and its results. Quized people are Siauliai district towns: Akmenė, Joniškis, Kelmė, Kuršėnai, Pakruojis, Radviliškis, Šiauliai comprehensive schools‘ leaders (principals and assistants). There are made concluded survey and documents‘ and analysis. [From the publication]

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9559
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: