Historical phonology in service of subgrouping. Two laws of final syllables in the common prehistory of Baltic and Slavonic

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Historical phonology in service of subgrouping. Two laws of final syllables in the common prehistory of Baltic and Slavonic
Alternative Title:
Istorinės fonologijos nauda kalbų skirstymui. Du galinių skiemenų dėsniai bendroje baltų ir slavų kalbų istorijoje
Authors:
In the Journal:
Baltistica. 2013, t. 48, Nr. 2, p. 161-204
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Slavų kalbos; Fonologija; Baltic languages; Slavic languages; Phonology.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Fonetika. Fonologija / Phonology; Slavų kalbos / Slavic languages.
EN
Phonology; Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTTradiciškai suponuojamą tarpinį baltų-slavų raidos etapą po indoeuropiečių prokalbės skilimo papildomai remia du labai specifiški ir todėl potencialiai ekskliuzyviniai žodžio galo pakitimai. Pirmasis pakitimas yra ide. žodžio galo trumpojo *i netekimas po ilgojo balsio prieš lūpinį priebalsį, turėjęs įvykti vėliau nei antrinis ilgųjų balsių sutrumpėjimas prieš ide. žodžio galo *m, iš dalies būdingas ir keltų kalboms. Antrasis pakitimas yra kirčiuoto ide. *o virtimas *u žodžio galo pozicijoje prieš priebalsius baltų ir slavų kalbose. Postuluojami garsų dėsniai nustatyti remiantis detalia atitinkamų baltų ir slavų kalbų daiktavardžių, įvardžių bei būdvardžių galūnių analize. [Iš leidinio]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52338
Updated:
2018-12-17 13:39:07
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: