Problems and possibilities of liberal education in mass higher education : the experience of a country in transition

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Problems and possibilities of liberal education in mass higher education: the experience of a country in transition
In the Journal:
Keywords:
LT
Liberalusis ugdymas; Aukštasis mokslas.
EN
Liberal education; High education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama liberaliojo ugdymo aukštajame moksle tradicija bei šios tradicijos pokyčiai šiuolaikinio aukštojo mokslo sistemoje. Liberalusis ugdymas šiuolaikiniame aukštajame moksle traktuojamas kaip intelekto emancipavimo galimybė, sąlygojanti kritinį mąstymą turinčio, gebančio priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę, adekvačiai vertinančio save ir aplinką studento rengimą. Ypač tokios mąstymo ir veiklos kultūros deficitas pastebimas transformaciją patiriančiose šalyse, tarp kurių yra ir Lietuva, po totalitarinio režimo dar tik kurianti savo demokratijos kultūrą. Straipsnyje prieinama prie pagrindinės išvados, kad masinio aukštojo mokslo sistema neturi ugdyti „masinės visuomenės“, o sudaryti sąlygas, kad kuo daugiau visuomenės narių įgytų universitetine kultūrą grįstą kokybišką aukštąjį išsilavinimą, lemiantį visos visuomenės progresą ir tapimą atvira bei demokratiška. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the tradition of liberal education in higher education and changes of the tradition in the current system of university education. Liberal education in today’s higher education is treated as a possibility for an individual’s emancipation, which leads preparation of a student with critical thinking, decision-making abilities, responsibilities and adequate assessment of himself and the environment. Lack of such culture of thinking and conduct has been particularly observed in countries in transformation including Lithuania, which is in the process of developing a democratic culture after a totalitarian regime. The main conclusion drawn in the article is that mass higher education should not produce mass society but, instead, facilitate that as many as possible members of the society acquire university education based on university culture that determines progress of entire society and its transformation into open and democratic.

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9381
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 9
Export: