Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII-XVIII amžiais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII-XVIII amžiais
Alternative Title:
Value transformations in the Eastern Baltic Region, 13-18 centuries
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2015.
Pages:
351 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Prūsija; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Žemėvalda; Dvarai; Žematija; Krikščionybė; Vyskupas; Prussians; Land-ownership; Estate; Samogitia; The Christianity; Bishop.
Contents:
Įvadas — Ankstyvieji socialiniai, politiniai, kultūriniai ir mentaliniai visuomenės pokyčiai Baltijos regiono rytinėje pakrantėje / Marius Slavinskas — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių dvasinis ir politinis kolonizavimas XV a. antrojoje pusėje: Lucko vyskupijos pavyzdys / S. C. Rowel — Krikščionybės įsitvirtinimo Žemaitijoje XV a. pab. – XVI a. vid. klausimas: parapijų tinklo raidos ir asmenvardžių kaitos aspektas / Vacys Vaivada — Vyskupo vaizdinio kūrimo XVI a. Prūsijos kronikose aspektai / Egidijus Miltakis — Evangelikų dvasininkų savišvietos ir savarankiško tobulėjimo galimybės: bažnyčių bibliotekos Prūsijoje XVI-XVIII a. / Darius Barasa — Prūsijos dvarai Žemaitijos pasienyje 1540 m. / Dainius Elertas — Privačių valdų dvaro (palivarkinio) ūkio raidos bruožai XVI a. antrosios pusės Žemaitijoje / Jolanta Skurdauskienė — Summary — Šaltiniai ir literatūra.
Keywords:
LT
Dvarai / Manors; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Vyskupas; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Žematija; Žemėvalda. Žemėtvarka / Land management.
Summary / Abstract:

LTŠi kolektyvinė monografija yra parengta Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute projekto, finansuoto iš Europos Sąjungos žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos ir vykdyto 2012 m. spalio-2015 m. spalio mėn., laikotarpiu. Tyrimo objektas – Vakarų Europos visuomenės pokyčių poveikis Baltijos regiono rytinės dalies politinių, ekonominių, kultūrinių ir konfesinių sistemų plėtrai XIII-XVIII a. Projekto tikslas – suformuoti jaunų istorikų, galinčių bendradarbiauti su ES (Vokietijos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos) ir ne ES (Baltarusija, Ukraina) šalių kolegomis, grupę. Projekto metu sukurtas ir užregistruotas rankraštinių dokumentų (daugiausia iš Lenkijos ir Vokietijos) kopijų archyvas. Ši monografija nėra paskutinis leidinys pasirinkta tema; ją rengė septyni mokslininkai, tyrinėję įvairius glaudžiai susijusius dalykus – kultūrinius, ekonominius, politinius ir religinius, veikusius Baltijos regioną ir jo kontinentines teritorijas kaip visumą. Pagrindinė monografijos tema – krikščionybės ir reformacijos procesai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Prūsijoje. Drauge su nauja religija neišvengiamai kokybiškai ir kiekybiškai keitėsi santykiai su kitomis šalimis, naujomis visuomeninėmis tvarkomis; naujoji tikrovė palaipsniui pakeitė senąją. XVI a. į krikščionišką kraštą atėjo reformacija, atnešusi naujus religinius idealus, reformavusi valstybės ir žemės valdymą, gyventojų grupes, socialinę kontrolę. [versta iš angliškos santraukos]

ENThis collective study is one of the results of a project funded by the European Union's Operational programme for human resources development carried out between October 2012 and October 2015 from archive to published book at the University of Klaipeda's Institute of Baltic Regional History and Archaeology. Its subject is the effect of changes in western European society on the development of political, economic, cultural and confessional systems in the eastern part of the Baltic Region between the thirteenth and eighteenth centuries. The project's aim is to form a body of young researchers able to work together with historians from other EU (Germany, Poland, Latvia, Estonia) and non-EU countries (Belarus, Ukraine). During the lifetime of this project an archive of manuscript copies from various countries, predominantly Poland and Germany, was made and registered. This monograph does not represent the last word on a narrow topic; it is the work of seven scholars who studying various tighdy connected subjects - cultural, economic, political and religious which affected the Baltic Region and its continental hinterlands as a whole as Christianised states formed and reformed in the region during the late Middle Ages and Early Modern Period. The main topic of the monograph is the process of Christianisation and Reformation of territories within the Grand Duchy of Lithuania and Prussia. Along with the new religion unavoidably came new or qualitatively and quantitatively changed relations with the wider world, a new social order; new practices more or less gradually took their place besides old ones. The Reformation came to a land already Christian and during the sixteenth century forms of government and land management, population groups and social control changed as new religious ideals became inculcated. [From the publication]

ISBN:
9789955188667
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54798
Updated:
2021-03-16 09:50:47
Metrics:
Views: 30
Export: