Mobbing in the public sector: the case of the Ministry of national defence of Lithuania and its institutions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Mobbing in the public sector: the case of the Ministry of national defence of Lithuania and its institutions
Alternative Title:
Mobingo raiška viešajame sektoriuje: Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministerijos ir jai priklausančių institucijų atvejis
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2021, t. 20, Nr. 1, p. 34-44
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mobingas; Darbuotojų santykiai; Patyčios; Prevencija; Mobbing; Employees relations; Prevention.
Keywords:
LT
Darbuotojų santykiai; Mobingas; Patyčios / Bullying; Prevencija / Prevention.
EN
Employees relations; Mobbing.
Summary / Abstract:

LTVienas iš organizacijos sėkmės elementų yra organizacinė kultūra, kuri pasireiškia per darbuotojų gerovės kūrimą, vertybių sistemą ir pan. Šiame kontekste mobingas yra vienas iš negatyvių reiškinių, suprantamas kaip individų darbe patiriama psichologinė įtampa dėl kito asmens (-ų) taikomų neigiamų poveikio priemonių, sukeliančių neigiamas pasekmes asmeniui, organizacijai ir visuomenei. Atsižvelgiant į tai, kad mobingo raiška statutinėse arba su jų veikla susijusiose organizacijose iš esmės nebuvo tirta, šiuo straipsniu siekiama atskleisti mobingo raiškos Lietuvos respublikos krašto apsaugos ministerijoje ir jai priklausančiose institucijose ypatumus per organizacijos aplinką bei darbuotojo ir darbdavio santykius. Tyrime dalyvavo 201 respondentas. Nustatyta, kad Krašto apsaugos ministerijoje ir jai priklausančiose institucijose mobingas egzistuoja, tačiau mobingą patiriančių darbuotojų skaičius atitinka bendrą mokslininkų tyrimais nustatytą tendenciją. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad mobingo raiška nepriklauso nuo darbuotojo darbo stažo; mobingas dažniausiai pasireiškia vartojant verbalines komunikavimo formas, o moterys mobingą patiria dažniau nei vyrai. Galima teigti, kad mobingo prevencija tirtose institucijose yra silpna, mobingo konfliktai sprendžiami vangiai, susikoncentruojant tik į lokalines priemones. [Iš leidinio]

ENOne element of any organization’s success is its organizational culture that manifests itself through the creation of a value system and emphasis on the well-being of employees. In this context, mobbing is a phenomenon understood as psychological stress experienced by individuals at work as a result of certain actions by another person leading to negative consequences for the individual, the organization and society. Given the fact that mobbing in statutory organizations or in organisations involved in their activities has hardly been studied, this article aims to reveal the peculiarities of mobbing in the Ministry of National Defence of Lithuania and its institutions through the organizational environment and employees’ relationships. Two hundred and one participants responded to the questionnaire. It was found that mobbing exists in the Ministry of National Defence and its institutions, but the number of employees experiencing workplace bullying corresponds to the general trend established by scientific research. The results also revealed that mobbing does not depend on the employee’s length of service, it is most commonly expressed through verbal communication and women experience it more often than men. It can be stated that the prevention of mobbing in the institutions under analysis is very weak and conflicts are solved in a time-consuming manner, concentrating only on local measures. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.20.1.28862
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93716
Updated:
2022-03-09 18:32:07
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: