Socialinė partnerystė ir bendroji atsakomybė plėtojant kaimo vietoves

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinė partnerystė ir bendroji atsakomybė plėtojant kaimo vietoves
Alternative Title:
Social partnership and common responsibility in the development of rural areas
In the Journal:
Vagos. 2003, nr. 61 (14), p. 30-37
Keywords:
LT
Kaimo bendruomenė; Partnerystės grupė; Socialinė pannerystė; Socialinė partnerystė.
EN
Partnership group; Rural community; Social partnership.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje remiantis ES Salių ir Lietuvos patirtimi išanalizuota partnerystės koncepcija, vietos partnerystės grupių modelio taikymo prielaidos, partnerystės grupės funkcijos, identifikuotas socialinės partnerystės ir bendros atsakomybės vaidmuo plėtojant kaimo vietoves, partnerystę buvo pažvelgta organizavimo, valdymo, bendradarbiavimą, planavimo, kaimo plėtros teorijų aspektais. Tokia analizė suteikia galimybę suformuoti palankias sąlygas partnerystės grupėms Lietuvos kaimo vietovėse kurti, stiprinti valdžios institucijų, ūkininkų, kaimo verslininkų, kaimo gyventojų gebėjimus socialinėms ekonominėms problemoms spręsti. Svarbu parengti parankinę knygą partnerystės grupėms kurti ir veiklai plėtoti, sukurti konsultavimo ir mokymo sistemą, priimti sprendimus, kaip regione susiformuojančios partnerystės grupės būtų juridiškai įteisintos ir galėtų vykdyti kaimo bendruomenių aktyvinimo ir kaimo gyventojų atstovavimo veiklą. [Iš leidinio]

ENAnalysis of partnership concept, reasons of the application of local partnership groups model, functions of a partnership group, and identification of role of social partnership and common responsibility in the development of rural areas have been based on the experience of the EU member states and Lithuania. The partnership is approached in the light of organization, management, collaboration, planning and rural development theories. Such analysis provides the possibility to form favourable conditions for establishment of partnership groups in Lithuanian rural areas, for strengthening the abilities of governmental institutions, farmers, rural business people and rural population to solve social-economic problems. It is important to prepare a guidebook for creation of partnership groups and development of their activity, to establish consulting and training system; to make decisions about legalization of partnership groups that are formed in regions and their activity in the fields of rural community activation and representation. [From the publication]

ISSN:
1648-116X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48398
Updated:
2018-12-17 11:19:06
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: