Teisė kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais: įgyvendinimo galimybių paieškos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisė kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais: įgyvendinimo galimybių paieškos
Summary / Abstract:

LT1. Galimybės ginčyti subjektų (ir viešųjų, ir privačių) veiksmus ar neveikimą aplinkos apsaugos srityje užtikrinimas yra viena iš svarbiausių aplinkos teisės reikalavimų (įtvirtintų ir tarptautiniu, ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniu lygiu) tinkamo įgyvendinimo garantijų. 2. Nors ES lygmeniu atliktas iš tiesų didelis darbas siekiant užtikrinti Orhuso konvencijoje įtvirtintų teisių tinkamą įgyvendinimą visose ES valstybėse narėse, vis dėlto dar kyla problemų dėl teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais. Europos Komisijos 2017 m. priimtas Komunikatas papildo galiojančias teisės nuostatas, apibendrina ESTT praktiką šioje srityje ir, tikėtina, bent iš dalies padės suvienodinti teisės taikymą skirtingose valstybėse narėse, nesukeliant didesnių teisinių nesusipratimų ir paliekant valstybės narėms erdvės pačioms spręsti, kaip jos laikysis nustatytų taisyklių. 3. Orhuso konvencija laikytina pagrindiniu tarptautiniu dokumentu, įtvirtinančiu viešojo intereso gynimą aplinkos srityje. Ne tik aplinkos apsauga bendrąja prasme, bet ir pačios Orhuso konvencijos įgyvendinimas pripažintinas viešuoju interesu visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir valstybių narių teismų praktikoje. 4. Galimybė ginti teisę į saugią ir švarią aplinką teisme kaip atskirą subjektinę teisę yra pozityvus teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais praktinio įgyvendinimo pavyzdys. Vis dėlto šios teisės sąvoka ir jos turinys dažnai kelia problemų. Nors Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nėra tiesiogiai įtvirtinta teisė į saugią ir švarią aplinką, ji gali būti kildinama iš Konstitucijos 53 ir 54 straipsnių ir ginama kaip atskira teisė; tai pripažįsta ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, ir administraciniai bei bendrosios kompetencijos teismai. [Iš straipsnio, p. 385-386]

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93066
Updated:
2021-04-06 19:51:56
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: