Asmens socialinių teisių apsaugos klausimai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmens socialinių teisių apsaugos klausimai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2006, Nr.4, p. 355-370
Vėliau paskelbta leidinyje: Asmens socialinės teisės konstitucinių teismų jurisprudencijoje. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2007. P. 59-80, 147-168
Keywords:
LT
Asmens socialinės teisės; Konstitucinis Teismas; Konstitucinė jurisprudencija; Lietuvos Respublikos konstitucija; Socialinės teisės; Viešas interesas; Žmogaus orumas.
EN
Constitution of the Republic of Lithuania; Human dignity; Public interest; Social Human Rights; Social rights; The Constitutional Case-Law; The Constitutional Court (of the Republic of Lithuania).
Summary / Abstract:

LTAsmens socialinės teisės priskirtinos prie naujausių konstitucinių teisių grupių. XX amžiaus antrojoje pusėje buvo priimta asmens socialinėms teisėms skirtų tarptautinių aktų, kurie daug įtakos turėjo naujausių konstitucijų, įskaitant ir 1992 metų Lietuvos Konstituciją, turiniui. Socialinių teisių plataus spektro konstitucinis įtvirtinimas duoda pagrindo kalbėti apie iš to valstybei kylančias pareigas socialinės politikos srityje, ypač pareigas rūpintis socialinės gerovės kūrimu. Straipsnyje, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, yra analizuojami socialinių teisių konstituciniai aspektai. Analizuojamos teisė į darbą, teisė į sveikatos apsaugą, teisė į socialinę apsaugą, šeimos teisė į apsaugą ir kitos socialinės teisės, jų konstitucinis interpretavimas. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje plačiausiai ir išsamiausiai yra išaiškinta asmens teisė į socialinę apsaugą, remiantis socialinės gerovės, solidarumo, nuosavybės apsaugos principais. Pažymima, kad Konstitucinis Teismas savo praktikoje teisę į sveikatos apsaugą daugiausia yra aiškinęs kaip viešąjį interesą. Pažymėtina, kad nors kol kas Konstitucinio Teismo jurisprudencija šeimos teisės į apsaugą srityje nėra gausi, iš Konstituciniame Teisme pastaruoju metu gaunamų prašymų matyti, kad šie klausimai vis dažniau tampa ginčų teismuose objektu, visuomenei ir valstybei jie darosi vis aktualesni, atskleidžia aktualias šios srities teisinio reguliavimo problemas.

ENPersonal social rights are attributed to the most recent groups of constitutional rights. In the second half of the 20th c. international legal acts regarding personal social rights were adopted, which greatly influenced the content of the newest constitutions, including the 1992 Constitution of Lithuania. Wide-ranging constitutional establishment of social rights enables speaking about the related duties of the state in the area of social policy, in particular the duties to take care of the creation of social welfare. Based on the jurisprudence of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, the paper analyses the constitutional aspects of social rights. It examines the right to work, the right to health care, the right to social security, the family’s right to protection and other social rights as well as their constitutional interpretation. The jurisprudence of the Constitutional Court most widely and exhaustively explains an individual’s right to social security based on the principles of social welfare, solidarity, and protection of property. In its practice the Constitutional Court has mainly interpreted the right to social security as a public interest. It should be noted that although the jurisprudence of the Constitutional Court in the area of the family’s right to protection is so far not profuse, the requests lately received at the Court show that these issues more often become an object of court disputes; their relevance in society and the state increases; and they reveal the relevant problems of legal regulation of this area.

ISBN:
9789955688020
ISSN:
1822-4520
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35340
Updated:
2021-03-12 18:07:38
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: