Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai
Alternative Title:
Problems of identification of public interest in Lithuanian law: criteria and priorities
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos teisės institutas, 2015.
Pages:
296 p
Notes:
Kiti autoriai: Milda Burnytė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Egidijus Krivka, Mindaugas Lankauskas, Rūta Latvelė, Rita Matulionytė. Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Viešojo intereso atpažinimo prieigos: Viešojo intereso sampratos apibrėžtumo konstravimo išeities prielaidos; Viešojo intereso kaip vertybės, jo turinio ir santykio su kitomis vertybėmis konkretinimas politikos mokslo idėjų kontekste; Viešojo intereso sampratos konkretinimas liberalizmo ir komunitarizmo politinių teorijų idėjų kontekste; Bendruomeninės naudos apskaičiavimo konkretinimas apibrėžiant viešąjį interesą utilitaristinėse teorijose; Viešojo intereso sampratos konkretinimas sociologijos mokslo idėjų ir visuomenės apklausų kontekstuose; Viešojo intereso išskirtinumo pagrindimas Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje — Viešojo intereso atskirose teisinių santykių srityse teisinė analizė: Viešasis interesas nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo srityje; Viešasis interesas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje; Viešasis interesas aplinkos apsaugos srityje; Viešasis interesas teritorijų planavimo ir statybų srityse; Viešasis interesas vartotojų apsaugos srityje — Nagrinėtos teismų praktikos apibendrinimas remiantis nurodytomis prieigomis ir viešojo intereso apibrėžtumo gairių pateikimas — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Viešasis interesas; Teismų praktika; Kriterijai; Apibrėžtumo gairės.
EN
Public interest; Corut practice; Lithuania; Criteria; Definition guidelines.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje, tiriant viešojo intereso atpažinimo problemą ir siekiant pateikti viešojo intereso apibrėžtumo gaires, pagrindinis dėmesys skiriamas Lietuvos teismų praktikos analizei dviem kryptimis – kriterijų (elementų, požymių, pagal kuriuos atpažįstamas viešasis interesas) ir prioritetų (argumentų, kurie lemia pirmenybės viešajam interesui suteikimą privačių interesų atžvilgiu arba vienam iš viešųjų interesų esant kelių viešųjų interesų sandūrai). Tiriamos penkios skirtingos viešojo intereso pasireiškimo sritys – nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, aplinkos apsaugos, teritorijų planavimo ir statybų bei vartotojų apsaugos – taip pat Lietuvos ir kitų valstybių mokslinės literatūros, teisinio reguliavimo kontekste. Remiamasi ne tik teisine, bet ir kitomis viešojo intereso atpažinimo prieigomis – politikos, ekonomikos, sociologijos mokslų bei dviejų atliktų sociologinių apklausų duomenimis.

ISBN:
9786094372889
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54762
Updated:
2021-03-22 18:34:14
Metrics:
Views: 41    Downloads: 6
Export: