Pod znakiem Orła i Pogoni : Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lenkų kalba / Polish
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Pod znakiem Orła i Pogoni: Polsko-litewskie związki naukowe i kulturowe w dziejach Uniwersytetu Wileńskiego
Alternative Title:
Su Erelio ir Vyčio ženklais: Lenkijos ir Lietuvos moksliniai ir kultūriniai ryšiai Vilniaus universiteto istorijoje
Editors:
  • Fedorovič, Irena, redaktorius [edt]
  • Davlevič, Miroslav, redaktorius [edt]
  • Geben, Kinga, redaktorius [edt]
Publication Data:
Vilnius : Vilnius University Press, 2021.
Pages:
608 p
Series:
Vilnius University Open Series
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžiosioji Kunigaikštystė; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Kultūra; Literatūra; Kalba; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Lithuania; Culture; Literature; Language.
Contents:
I. Spuścizna kulturalna Rzeczypospolitej obojga narodów. "Postanowienie Rzeczypospolitej Obojga Narodów" - komentarz filologiczny do aktu unii lubelskiej roku 1569 / Stanisław Dubisz ; Remigijaus Korvin Kosakovskio (1730-1780) laiškai Vilniaus universiteto bibliotekoje / Veronika Girininkaitė ; O seraficznej strzale Teresy i Michałowej tarczy. Wiersz ks. Dominika Zabłockiego OP z okazji imienin hrabiny Teresy Barbary z Radziwiłłów Pacowej (1767) / Regina Jakubėnas ; Sugretinus Mikalojaus Daukšos (1595) ir jo lenkiškąjį originalą: onomatema ir jos atitikmenys / Jūratė Pajėdienė ; Wilno i Połock. Dwa ośrodki kultury polskiej na progu XIX wieku / Andrzej Romanowski ; Trockie akta sądowe z lat 1660-1661: charakterystyka typologicznai językowa / Viktorija Ušinskienė — II. Wielkie Księstwo Litewskie w badaniach XIX wieku. Kompetencje poliglotyczne Adama Mickiewicza / Helena Błazińska ; Archeologia mowy. Język jako świadectwo dziejów Litwy w rozprawie Franciszka Ksawerego Bohusza "O początkach narodu i języka litewskiego" / Olaf Krysowski ; Szanse i perspektywy edukacji. Z zapisków Wilhelminy Zyndram-Kościałkowskiej / Dawid Maria Osiński ; XIX amžiaus Lenkijos ir Lietuvos pilietinio pasipriešinimo refleksijos dailėje: Kanutas Ruseckas ir Vincentas Smakauskas / Vaida Ragėnaitė ; Wybrane kulturowo-społeczne aspekty adaptacji zorientowanej na odbiorcę (na podstawie przekładu "Szkiców węglem" Henryka Sienkiewicza na język litewski) / Inesa Szulska ; Zakątki Wielkiego Księstwa Litewskiego we wczesnych felietonach Elizy Orzeszkowej / Iwona Wiśniewska —III. W kręgu Uniwersytetu Stefana Batorego - w stulecie założenia. Otwarcie uniwersytetów w Wilnie i w Warszawie po I wojnie światowej w świetle współczesnych relacji / Grzegorz P. Bąbiak ; Stanisław Pigoń i Manfred Kridl. Dwie koncepcje badań literackich na USB / Tadeusz Bujnicki ; W kręgu tradycji filomackiej w międzywojennym Wilnie: "Wiwlasy" Edwarda Walewskiego (1926) i gazetka "Filomatka" (1929) / Irena Fedorowicz ; Kartka z dziejów Uniwersytetu w Wilnie - wybrane wątki biograficzne / Elżbieta Janus ; Profesor Mieczysław Limanowski o Wilnie i dziedzictwie kulturalnym Wielkiego Księstwa Litewskiego / Maria Kalinowska ; "Ateny litewskie". Ludwika Janowskiego wersje dziejów Uniwersytetu Wileńskiego / Urszula Kowalczuk ; Мариан Здзеховский и русские студенты Университета Стефана Батория в Вильно / Pavel Lavrinec ; Ferdynand Ruszczyc, Jan Bułhak i Uniwersytet Wileński / Beata K. Obsulewicz ; Uniwersytet Wileński i jego pracownicy w korespondencji polskich językoznawców Kazimierza Nitscha i Antoniny Obrębskiej-Jabłońskiej / Elżbieta Smułkowa — IV. Interpretacja przestrzeni z perspektywy XX i XXI wieku. Kresy Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, czyli próba uważnej lektury pewnej mapy. Rozważania nad współczesnym dyskursem kresowym / Paweł Bukowiec ; (Nie)Zapomniane "Podania i legendy wileńskie" Władysława Zahorskiego / Teresa Dalecka ; O znaczeniu koncepcji kultury pamięci w badaniach miejskich (wileńskie studium przypadku) / Małgorzata Kasner ; Rola polskich pisarzy z Litwy w rozwoju polsko-litewskich relacji literackich w XXI wieku / Paweł Krupka ; Litewscy reżyserzy czytają "Dziady" / Maria Makaruk —V. Pogranicze kulturowo-językowe. Regionalizmy kresowe w socjolekcie młodzieży polskiego pochodzenia w Wilnie / Mirosław Dawlewicz ; Stosunek do języka polskiego młodzieży polskiej mieszkającej w Ejszyszkach / Kinga Geben, Aneta Borisewska ; Założenia "Normatywnego słownika polskich nazw miejscowych z obszaru Litwy" / Halina Karaś ; "Liankialis" oraz "Litwiak". Zarys antroponimii na podstawie inskrypcji nagrobnych na południowych krańcach Wileńszczyzny i Lubelszczyzny / Irena Kulik ; Polskie zamawiania lecznicze w zbiorze rękopisów zamawiań litewskich / Tatjana Vologdina.
Keywords:
LT
20 amžius; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Kalba; Kultūra / Culture; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Literatūra / Literature; Mokslas / Science; Universitetai / Universities.
EN
Language.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTVU Filologijos fakulteto polonistų parengtame mokslinių darbų rinkinyje publikuojami analitiniai straipsniai, skirti lietuvių-lenkų kultūriniams ir moksliniams ryšiams, minint 450-ąsias Liublino unijos, 440-ąsias Vilniaus akademijos įsteigimo bei 100-ąsias Stepono Batoro universiteto atkūrimo jubiliejus. Lietuvos ir Lenkijos mokslo įstaigų literatūrologai, kalbininkai ir kultūros tyrinėtojai siekia atskleisti plačią šios problematikos panoramą pradedant XVI a. ir baigiant dabartiniu etapu. Rinkinį sudaro 5 teminės dalys: Abiejų Tautų Respublikos kultūrinis palikimas; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradicija XIX amžiaus tyrinėjimuose; Stepono Batoro universiteto veiklos aspektai; Erdvės interpretacija XX ir XXI amžių perspektyvoje; Kultūrinio ir kalbinio paribio aspektai. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9786090705803; 9786090705810 (skaitmeninis PDF)
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92998
Updated:
2022-11-12 21:35:16
Metrics:
Views: 36    Downloads: 9
Export: