Tikybos mokytojų rengimas Marijampolės kolegijoje. Dabartis ir ateities perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tikybos mokytojų rengimas Marijampolės kolegijoje. Dabartis ir ateities perspektyvos
Alternative Title:
Region teacher training and future prospects at Marijampole kollege
In the Journal:
Soter. 2006, 20 (48), p. 75-94
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Religinis ugdymas / Religion education.
Summary / Abstract:

LTKintantis Lietuvos švietimo pobūdis bei pažintis su Europos Sąjungos švietimo tendencijomis atsiskleidžia universalesnio, platesnio profilio pedagogų poreikį. Tai skatina ieškoti naujų neuniversitetinio pedagogų rengimo modelių. Šiame straipsnyje aptariama tikybos mokytojų rengimo tobulinimo patirtis, remiantis 10 metų Marijampolės kolegijos neuniversitetinių, daugiau orientuotų į specialistų praktikų rengimą, studijų programų rengimo patirtimi ir ieškojimais. Neuniversitetinėje Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo (tikybos) pedagogikos studijų programa padedama būsimajam mokytojui tobulinti specialisto erudiciją, įgyti dviejų specialybių – lietuvių kalbos ir tikybos mokytojo – kompetencijas, padedama absolventams ne tik ugdyti visavertę asmenybę, bet ir sėkmingiau konkuruoti pedagogų rinkoje. Kokia bus Lietuvos, tapusios Europos Sąjungos nare, visuomenės ateitis, ypač priklausys nuo mokymo ir mokytojų rengimo tobulinimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tikybos mokytojų rengimas; Tikybos mokytojų kvalifikacija; Kompetencija; Training of religion teachers; Qualification of religion teachers; Competence of religion teachers.

ENThe changing nature of education in the EU and Lithuania increases the demand for more universal and broader specialisation, which stimulates the search for new models of non-university training of teachers. The objective of this article is to discuss the training of religion teachers, possibilities for their broader competence and expediency, based on 10 years of experience of training religion teachers at Marijampolė College. Subdisciplines of the Lithuanian language and religion and expediency of integration widen the outlook of a teacher and help to prepare for moral educational work at school. Competences in two specialities (Lithuanian language and religion) enable graduates to compete more successfully in the work market of pedagogues. The future of Lithuania will depend on the programmes of teacher training and their realisation. Fast changes of the Lithuanian society and education, processes of European integration and acquaintance with dominating models of teacher training in the European Union make clear the demand for more universal pedagogues. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9175
Updated:
2018-12-17 11:51:31
Metrics:
Views: 36    Downloads: 4
Export: