Apie galimybę sueuropinti tikybos mokymą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie galimybę sueuropinti tikybos mokymą
Alternative Title:
About how to make religious education more European
In the Journal:
Soter. 2003, 11 (39), p. 145-159
Keywords:
LT
Mokymo programa; Religinis ugdymas; Tikybos mokymas; Tikybos mokymo sueuropinimas; Tikybos pamokos.
EN
Religious Instruction, Curriculum, Teaching Religion fulfillment European; Religious education; Religious lessons; Religious teaching.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje ieškoma būdų, kaip patobulinti katalikų tikybos mokymą Lietuvos valstybinėse mokyklose. Viena iš galimybių yra pertvarkyti religinio ugdymo turini t a'P. kad jis taptų artimesnis ne vien religingiems, bet ir tikėjimo ieškantiems bei indiferentiškiems moksleiviams, taip pat visai mokyklos aplinkai. Straipsnyje plačiai cituojamos bei analizuojamos, lyginamos su lietuviškosiomis Vokietijos (Bavarijos) ir Austrijos mokyklų katalikų tikybos mokymo programos. Lyginamosios analizės išvados kalba vokiškojo bei austriškojo varianto naudai, nes šiose šalyse pabrėžiama antropologinė tikybos mokymo plotmė, o ją gilinant siekiama religinių tikslų. Toks dalykų pateikimas patraukia, sudomina ir cvangelizuoja. Tuo tarpu katechetiniai aspektai, kurie paprastai būna aktualūs ne visai valstybinių mokyklų klasei, yra nagrinėjami nc mokykloje per pamokas, bet parapinės katechezės grupėse, bažnytinėje aplinkoje, rengiant sakramentams arba kitomis progomis. Straipsnyje nurodomos bei aptariamos pagrindinės temos, kurias į savo programas yra įtraukę mūsų kolegos vokiečiai ir austrai. Tai padaryta norint Lietuvos mokytojams bei programų ar vadovėlių kūrėjams pateikti konkrečių pavyzdžių, kaip tikybos pamokų medžiagą įkultūrinti šių dienų mokyklos, šiuolaikinės visuomenės kontekste. Straipsnio pabaigoje teikiamos išvados ir pasiūlymai, kokiomis kryptimis, pasimokius iš Vokietijos ir Austrijos kolegų, derėtų keisti bei tobulinti tikybos programas, religinio ugdymo turinį bei metodus. Manome, kad bendradarbiavimas su kaimynais - perspektyvus, nes tampame Europos Sąjungos dalimi. [Iš leidinio]

ENThis article deals with the ways of improving Catholic religious education in Lithuanian state schools. Wc arc suggesting a revision of the content of Religious Education, in order to bring it closer to various learners whose faith levels may range from religious indifference to high spirituality. The content of Religious Education should also be clear and attractive to the other members of the school community and relate to the whole educational context. The article quotes and analyses the syllabi of Religious Education for German and Austrian state schools and presents their comparative analysis with their Lithuanian analogue. The conclusions of the analysis speak in favour of the German and the Austrian variant, mostly due to their anthropological dimension which gradually leads to religious matters. This approach appears to be interesting for the learners and becomes a means of evangelization. The catechetical aspects (which arc very prominent in the Lithuanian variant) in Germany and Austria arc dealt with in parish catcchcsis. The article indicates a large number of topics and problems taken from the German and Austrian syllabi, so that the Lithuanian teachers and authors can have concrete examples to learn from. The article concludes with suggesting several directions for improving the content of teaching Religion at Lithuanian schools. Wc presume that learning from our colleagues is relevant for us as new members of the European Union. [Text from author]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36765
Updated:
2019-02-04 16:09:11
Metrics:
Views: 71    Downloads: 2
Export: