Distancinio mokymo realijos ir perspektyvos : potencialių distancinio mokymo vartotojų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Distancinio mokymo realijos ir perspektyvos: potencialių distancinio mokymo vartotojų požiūris
Alternative Title:
Realias and perspectives of distance learning: in the eyes of prospective users
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2003, Nr. 6, p. 190-199
Summary / Abstract:

LTPer pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse nepaprastai išaugo aukštojo mokslo paslaugos tiekėjų skaičius, padidėjo jų teikiamų paslaugų įvairovė ir turinio, ir formos požiūriu. Vieni iš jų laikosi tradicinio požiūrio į mokymą, kiti - modernaus (teikia mokymo paslaugas distanciniu būdu). Nors Lietuvoje sukurti kompiuterizuoto ir distancinio mokymo tinklai, potencialūs distancinio mokymo vartotojai, studijuodami moderniu būdu, yra dar mažai apie tai informuoti ir nepasirengę taikyti jau įgytų informatikos ir užsienio kalbų žinių. Straipsnyje atlikta dokumentų analizė, apibūdintas potencialaus distancinio mokymo vartotojas ir pateikta potencialių vartotojų nuomoniųapklausos rezultatai, akcentuojant distancinio mokymo realijas ir perspektyvas potencialių distancinio mokymo vartotojų požiūriu. [Iš leidinio]

ENOver the last decade the number of higher education providers has grown markedly both in Lithuania and in its neighbouring countries. Provision of education has become more varied both in content and in form. Some providers keep traditional approach to teaching and learning, others demonstarte modem approach e.g. provide distance learning services. Though in Lithuania computer and distance education networks are in place, prospective distance education users are not sufficiently informed about them and are not prepared to transfer acquired foreign language and informatics skills to enter modem learning. The article reviews national documents and gives characteristics of prospective distance learning user. It also presents the results of prospective users' opinion survey with particular focus on distance learning realias and perspectives through the eyes of prospective users. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50378
Updated:
2020-04-10 20:13:15
Metrics:
Views: 3
Export: