Žemaitijos bajorų heraldika XV-XVIII a. pradžia : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitijos bajorų heraldika XV-XVIII a. pradžia: disertacija
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2018.
Pages:
273 p
Notes:
Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - 2018. Bibliografija.
Keywords:
LT
Žemaitija (Samogitia); Heraldika; Herbiniai antspaudai; Spaudai; Bajorai.
EN
Samogitia; Heraldry; Heraldic seals; Nobility; Coat of arms.
Summary / Abstract:

LTIlgą laiką tyrimų nepaliestoje Žemaitijos bajorų heraldikos plotmėje liko daug neatsakytų klausimų ir neišplėtotų temų. Tai pirmasis tyrimas, orientuotas į nuoseklią ir daugiasluoksnišką Žemaitijos bajorų XV- XVIII a. pradžios heraldikos analizę. Disertacijoje, naudojantis istoriografijoje jau žinomais bei naujais publikuotų ir nepublikuotų šaltinių duomenimis, siekiama išanalizuoti Žemaitijos bajorų heraldikos tradicijas XV–XVIII a. pradžioje bei, kiek leidžia turimi duomenys, palyginti jas su likusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų heraldikos tradicijomis. Šiame tyrime dėmesys krypsta ne vien į vietinės kilmės heraldiką, tačiau ir iš kitų kraštų atneštus arba perimtus herbus. Darbe detaliai aptariamas itin svarbus ir mūsų šalies istoriografijoje iš esmės netyrinėtas herbų individualizavimo klausimas. Gilaus tyrėjų dėmesio nebuvo sulaukę ir Žemaitijos bajorų jungtiniai herbai. Toks tyrimas leidžia nustatyti ir išskirti pagrindines Žemaitijos bajorų heraldikos tradicijas, jų susiformavimo aplinkybes ir raidos ypatybes XV – XVIII a. pradžioje, genealoginių ryšių atspindžius Žemaitijos bajorų heraldikos šaltiniuose. Disertacijoje į istoriografiją įvedamas didžiulis naujų istorinių šaltinių kompleksas. Darbe nagrinėjamas gausi ir plati heraldikos šaltinių bazė, apimanti herbinius antspaudus (300), herbus proginėje literatūroje (13), portretuose (7), laidotuvių atributikoje ir architektūroje (16). Analizuoti nepublikuoti Medininkų bažnyčios inventoriai ir publikuoti Žemaitijos vyskupijos vizitacijos aktai, kuriuose rasti vertingi daiktų, puoštų Žemaitijos bajorų herbais, aprašymai bei iliustracijos. [lvb]

ENThere remains a lot of unanswered questions and unaddressed topics when it comes to the heraldry of Samogitian nobility that has long failed to attract scholarly attention. This study is the first to provide a consistent and multi-layer analysis of the heraldry of Samogitian nobility of the 15th – early 18th centuries. The PhD thesis aims to analyse the heraldry traditions of Samogitian nobility in the 15th – early 18th centuries using the data from the known historiographical sources as well as new published and unpublished sources in historiography, and to compare them, to the extent available, to the heraldry traditions of the rest of the nobility of the Grand Duchy of Lithuania. This study focuses not only on the heraldry of local origin but also on the armorial bearings brought or adopted from other regions. The thesis discusses in great detail the individualisation of coats of arms, a particularly important issue that has long been largely unaddressed in our country’s historiography. Joint coats of arms of Samogitian nobility have also failed to receive substantial scholarly attention. Such an analysis allows us to identify and describe the main heraldry traditions of Samogitian nobility, the circumstances under which they emerged and characteristics of their development in the 15th – early 18th centuries as well as the reflections of the genealogical relationships in the heraldry sources of Samogitian nobility. The PhD thesis introduces a great number of new historical sources into historiography. The thesis examines a large body of diverse heraldry sources encompassing heraldic seals (300), coats of arms featured in occasional literature (13), portraits (7), funeral trappings and architecture (16). The analysis also examines the unpublished inventories of Medininkai Church as well as published visitation reports of the Samogitian Diocese. [lvb]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77477
Updated:
2022-03-02 11:17:37
Metrics:
Views: 12
Export: