Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės paveikslas iš Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės paveikslas iš Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios
Alternative Title:
Picture of the Holy Virgin Mary, Queen of the Rosary, in the Holy Trinity Church of Troškūnai
In the Journal:
Keywords:
LT
Troškūnai; Sakralinė; Paveikslai; Temos; Rožinis; Ikonografija; Kultai; Bažnyčios; Simbolika; Europa; Vaizdavimas; Biblija (Šventasis Raštas).
EN
Church; Iconography; Virgin Mary; Saints; Rosary; Symbole; Europe.
Summary / Abstract:

LTLietuva nuo seno garsėja ypatinga pagarba Švč. Mergelei Marijai. Tai liudija įvairios meldimosi formos, švenčių ir bažnyčių, skirtų Dievo Motinai, gausa. Beveik kiekvienoje Lietuvos bažnyčioje yra vienas ar keli Marijai skirti altoriai su Jos atvaizdais, tarp jų - ir Rožinio paveikslai. Pirmieji dominikonų platinami Rožinio paveikslai pasirodė XV a. pabaigoje Vokietijos teritorijoje. Rožinio paveikslams būdingas daugiasluoksniškumas, derinamos įvairios ikonografinės temos. Straipsnyje analizuojamas 1990 m. atrastas Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės paveikslas, priklausantis stebuklingųjų atvaizdų grupei ir iš kitų mariologinės tematikos darbų išsiskiriantis savita ikonografija: jame suderintos dvi - Marijos Kelrodės (Hodegetria) ir Marijos Rožinio Karalienės - temos. Kūrinio pavidalui, simboliams, motyvams bei per juos išreikštai vidinei prasmei paaiškinti taikomas ikonologinis-ikonografinis metodas. Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės paveikslas buvo restauruotas 1991-1994 m. Restauracijos metu jis tirtas vizualiai, įvertinant jo būklę; taip pat buvo atlikta stratigrafinė analizė. Analizės metu nustatyta, kad dabartinis atvaizdas yra nutapytas ant sunykusio XVI a. kūrinio, kurio išlikę tik atskiri fragmentai.

EN"Behold a young woman shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel" (Is 7,14) In the article the picture of the Holy Virgin Mary, Queen of the Rosary, in the Holy Trinity Church of Troškūnai is discussed. Until now the picture was not studied thoroughly. The question of its origin still remains unanswered. Archive documents first mention its belonging to the Holy Trinity Church of Troškūnai in 1796 but they do not say that the picture was placed there by Bernardine monks. In 1850 or 1864 the picture was hidden, rediscovered in 1990 and restored in 1994. It combines elements from the pictures of the Częstachawa Mother of God and of the Snowy Mary. Such a combination of Byzantine and Western styles is unique for European art. [From the publication]On the eve of the reinstatement of its independence Lithuania had a relatively strong industry, agriculture, construction industry and transportation network. The reconstruction revived the idea of not only of regaining of independence and striving for a higher living standard. Lithuania was expected to smoothly transit from the planned socialist economy to the market economy and successfully integrate into the Western European economic system. However the road to the market appeared much more complicated and difficult than it was expected. The essential social and economic rearrangements commenced in the conditions of an unstable political situation. Disagreements and conflicts arose at the highest governance levels, which fought for power at any cost. The people’s response to the economic innovations was very different. Some rejoiced with the freedom of private initiative, the possibility to regain the long lost property (which was especially strived for by people of the older generation) while others were cautious of their future. The voucher based privatization was also valued controversially. The returning of land opposed people. The recession of economy commenced from the very first years of the regained independence. From 1989 to 1995 the GDP of Lithuania reduced more than in half. The number of needy people increased, the crime situation was getting worse therefore those in power must strive for a continuous growth of economy. For this purpose favourable conditions for foreign investments must be created, the barriers for the private initiative must be liquidated, the development of small and medium scale business must be encouraged and the measures, stimulating and supporting the development of non-traditional agriculture and alternative activities in rural areas must be foreseen.

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16072
Updated:
2020-07-28 20:26:24
Metrics:
Views: 36    Downloads: 10
Export: