Baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai Lietuvoje: nuo imigrantų iki ateities piliečių

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltarusiai, rusai ir ukrainiečiai Lietuvoje: nuo imigrantų iki ateities piliečių
Alternative Title:
Belarusians, Russians and Ukrainians in Lithuania: from immigrants to future citizens
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2012, Nr. 1/2, p. 145-177
Keywords:
LT
Baltarusiai; Imigracija; Imigrantai; Migracija; Migracijos motyvai; Rusai; Socialiniai ryšiai; Ukrainiečiai.
EN
Belarusians; Immigrants; Immigration; Migration motives; Russians; Social networks; Ukrainians.
Summary / Abstract:

LTPasitelkiant kokybinių tyrimų metodus, straipsnyje analizuojamos naujųjų imigrantų - baltarusių, rusų ir ukrainiečių - gyvenimo Lietuvoje patirtys, kurios atskleidžiamos skirtingais aspektais: individualiomis ir kolektyvinėmis imigracijos patirtimis, dalyvavimu darbo rinkoje, migracijos tinklo formavimu(si), imigrantų nuostatomis dėl pilietybės įgijimo ir ilgalaikio gyvenimo Lietuvoje. Straipsnyje siekiama giliau pažvelgti į baltarusių, rusų bei ukrainiečių imigracijos ypatumus ir atskleisti, kaip tarptautinę migraciją sąlygojantys makro, mezo ir mikro veiksniai daro jtaką baltarusių, rusų bei ukrainiečių migracijos motyvams, ekonominės veiklos Lietuvoje ypatumams ir socialinių ryšių kurimo(si) tendencijoms. Straipsnyje atliekama išsami imigracijos struktūros analizė: pristatomi naujausi duomenys apie baltarusių, rusų bei ukrainiečių imigracijos tendencijas ir imigrantų pasiskirstymą didžiuosiuose Lietuvos miestuose (statistiniai duomenys iliustruojami kokybinio tyrimo rezultatais - individualiais ir kolektyviniais mobilumo veiksniais); analizuojamos imigrantų nuostatos, nagrinėjamos socialinių ryšių formos tarp imigrantų ir daugumos visuomenės. Iš vienos pusės, analizuojama situacija iš tiriamų imigrantų grupių perspektyvos, iš kitos pusės, duomenys iliustruojami struktūriniais imigracijos veiksniais (imigracijos politika). [Iš leidinio]

ENArticle develops the field of immigration research. With the help of qualitative research methods, the experiences of new immigrant groups - Belarusians, Russians and Ukrainians - are analysed. Experiences are disclosed through different aspects: individual and collective immigration experiences (strategies), participation in the labour market, formation of migration networks, attitudes towards acquisition of Lithuanian citizenship and permanent residence in Lithuania. The article seeks to look at the specific features of immigration of Belarusians, Russians and Ukrainians by disclosing how different migration determinants at the macro, mezo and micro levels are shaping migration motives, particularities of economic activities, trends of social networking, and attitudes towards acquisition of Lithuanian citizenship. A detailed analysis of the structure of immigration in Lithuania is carried out, and the newest statistical data on immigration trends is presented (statistical data is illustrated by the results of qualitative research concerning individual and collective migration motives). On the one hand, attitudes of immigrants and different types of social ties between immigrants and the majority society are analysed; on the other hand, the abovementioned results are illustrated by structural factors of immigration (immigration and migrant integration policies). [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47874
Updated:
2016-10-06 16:46:43
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: