Imigracijos diskursai JAV ir Airijos spaudoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Imigracijos diskursai JAV ir Airijos spaudoje
Alternative Title:
Immigration discourses in the press of the United States of America and Ireland
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2009, t. 20, Nr. 4, p. 302-309
Keywords:
LT
imigracija; imigrantai; spauda; diskursas; diskurso analizė; Imigracijos diskursai spaudoje; Amerika; Airija.
EN
immigration; immigrants; mass media; discourse; discourse analysis; Immigration discources in the press; USA; Ireland.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant didžiausius JAV ir Airijos dienraščius, šiame straipsnyje atskleidžiamos semantinės imigracijos diskurso makrostruktūros. Darbe išskirtos dažniausiai spaudoje pasikartojančios temos, kurių dauguma priklauso "prietarų struktūroms"; čia aptariami kalbiniai kontekstai, terminai ir retoriniai stiliai, aprašantys imigrantus, gilinamasi į "aliarmistinę retoriką", kuri išreiškia socialines baimes, siejamas su imigracija ir imigrantais. Straipsnyje pateikta imigracijos diskurso analizė ne tik padeda suvokti socialinę bei politinę imigracijos kaitą JAV ir Airijoje, bet ir leidžia formuoti vyraujančio diskurso kritiką bei jo alternatyvas. [Iš leidinio]

ENThe article examines the semantic macrostructures of the discourse on immigration in the press of Ireland and the United States of America. It discusses the dominant topics related to immigrants, including immigrants as an enemy and the frightening Other, as a social problem and risk factor, as socially excluded and deviant, and as a threat to the health and well-being of the American and Irish societies. The rhetorical analysis reveals that verbal constructions and rhetorical devices describing immigrants belong to the "alarmist rhetoric” which reproduces social fears about immigrants and immigration. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21945
Updated:
2018-12-17 12:30:06
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: