Kompleksinė pagalba nuo prekybos žmonėmis nukentėjusioms seksualinio išnaudojimo aukoms : Klaipėdos miesto institucijų bendradarbiavimo patirtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompleksinė pagalba nuo prekybos žmonėmis nukentėjusioms seksualinio išnaudojimo aukoms: Klaipėdos miesto institucijų bendradarbiavimo patirtis
Alternative Title:
Complex help for the victims of trafficking in human beings for sexual exploitation: experience of Klaipėda interdepartmental cooperation
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2008, Nr. 4 (45), p. 29-46
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Prekyba žmonėmis; Kompleksinė pagalba; Socialinė parama; Socialinė reabilitacija; Socialinė reintegracija; Institucijų bendradarbiavimas.; Trafficking in human beings; Complex help; Social support; Social rehabilitation; Social reintegration; Interdepartmental cooperation.
Keywords:
LT
Institucijų bendradarbiavimas.; Kompleksinė pagalba; Prekyba žmonėmis; Socialinė parama; Socialinė reabilitacija; Socialinė reintegracija.
EN
Complex help; Interdepartmental cooperation.; Social rehabilitation; Social reintegration; Social support; Trafficking in human beings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis įvairiais dokumentais ir sociologinio tyrimo rezultatais, nagrinėjama pagalbos regioniniame lygmenyje sistema nuo prekybos žmonėmis nukentėjusioms moterims, vyraujančio požiūrio į prekybos moterimis aukas, aukų traumos padarinių ir jos įveikimo svarbos kontekste. Įstatyminės bazės ir jos taikymo, nuo prekybos žmonėmis nukentėjusių moterų socialinės reabilitacijos ir reintegracijos galimybės žinybų bendradarbiavimo ir kompleksinio prekybos moterimis seksualiniais tikslais problemos sprendimo aspektais. [Iš leidinio]

ENOn the basis of various documents and sociological research results the article analyses the policy and the problem of trafficked women, its solution and help offered on the regional level to the women who suffered from people trafficking and sexual exploitation. Current politics of the country and the existing regional help system to the suffered women is analysed in the context of the predominant attitudes towards women victims, consequences of traumas experienced and importance of fighting down those consequences. Legal base and its application, women victim's social rehabilitation and reintegration opportunities and conditions are being described in the aspect of social competence, interdepartmental cooperation and complex solution of the problem. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19937
Updated:
2018-12-17 12:20:21
Metrics:
Views: 24    Downloads: 12
Export: