Prekybos moterimis ir prostitucijos aukų reabilitacija ir reintegracija Lietuvoje: situacijos analizė ir galimybių modeliavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prekybos moterimis ir prostitucijos aukų reabilitacija ir reintegracija Lietuvoje: situacijos analizė ir galimybių modeliavimas
Alternative Title:
Evaluation of projects on rehabilitation and re-integration of the victims of prostitution and trafficking in women in Lithuanian
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2005, t. 4, Nr. 2, p. 100-112
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Prostitucija; Prekyba moterimis; Aukų įgalinimas; Paslaugų tinklo kūrimas; Prostitution; Trafficking in Women; Empowerment of victims; Networking of services.
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology; Prekės ir paslaugos / Goods and services; Prekyba moterimis; Prostitucija.
EN
Empowerment of victims; Networking of services; Prostitution; Trafficking in Women.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama vyriausybės „Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos 2002-2004 metų programą“, kasmet skelbia priverstinės prostitucijos aukų socialinės pagalbos ir reintegracijos į visuomenę projektų konkursus. Dar nėra aiškiai žinomos ir apibrėžtos pagalbos kryptys ir priemonės, dar nesukurta daugiau ar mažiau bendra aukų reintegcijos sistema, dar nėra sukurtas efektyvaus bendradarbiavimo tinklas tarp įvairaus profilio žinybų ir organizacijų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu Šiaulių universiteto Socialinių tyrimų mokslinis centras atliko tyrimą, kurio tikslas buvo atskleidžiant jau veikiančios prekybos moterimis ir prostitucijos aukų reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemos ypatumus sukurti tokį prekybos moterimis ir prostitucijos aukų reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų modelį, kuris numatytų aukoms teikiamų paslaugų turinį ir kryptingumą bei sisteminio paslaugų tinklo kūrimo prielaidas. Taikant kokybinio tyrimo metodologiją, pusiau standartizuoto interviu raštu ir žodžiu bei dokumentų analizės metodus, atlikta padėties analizė remiantis reabilitacijos dalyvių patirtimi, parengtas prekybos moterimis ir prostitucijos aukų individualaus įgalinimo modelis, sukurtas tinklinio reintegracijos paslaugų prekybos moterimis ir prostitucijos aukoms modelis. [Iš leidinio]

ENWhile implementing the Governmental Programme of Trafficking in Persons and Prostitution Control and Prevention 2002-2004, the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania annually announces tenders for the projects of compulsory social assistance for prostitution victims and their integration into the society. Courses of assistance and measures are yet not clearly defined, a more or less single system for reintegration of the victims has not been developed yet, the network of efficient cooperation between departments and organisations of various profiles has not been built yet. By order of the Ministry of Social Security and Labour, the Centre of Social Research of Šiauliai University carried out a research aimed at developing the model of rehabilitation and reintegration services for victims of trafficking in women and prostitution, by identifying the peculiarities of already operating system of rehabilitation and reintegration of victims of trafficking in women and prostitution, so that it would provide for the content and direction of the services rendered to victims as well as preconditions for development of systematic network of services. While employing the methodology of qualitative analysis, methods of half-standardised written and oral interview and of documental analysis, the analysis of the situation is carried out with reference to experience of the rehabilitation participants. Consequently, the model of individual enabling of victims of trafficking in women and prostitution as well as the model of reintegration network services for victims of trafficking in women and prostitution are built up.

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/916
Updated:
2018-12-17 11:33:07
Metrics:
Views: 38    Downloads: 12
Export: