Studentų socialinės situacijos ir gyvenimo perspektyvų vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų socialinės situacijos ir gyvenimo perspektyvų vertinimas
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 59, p. 75-81
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTLietuvai integruojantis į transatlantines bei Europos bendrijas, sparčiai vyksta pokyčiai visose visuomenės gyvenimo sferose bei žmonių mąstyme. Svarbu, kad šiuose procesuose aktyviai dalyvautų įvairios socialinės grupės, tarp jų ir studijuojantis jaunimas. Šiandieninė studentija – tai XXI amžiaus politikai, verslininkai, intelektualai. Todėl ypač svarbu išsiaiškinti pagrindinius jų socialinės situacijos parametrus, stojimo į aukštąsias mokyklas veiksnius ir motyvus, studijų vertinimą, ateities perspektyvas, nes tai charakterizuoja studentiją kaip socialinę grupę. Straipsnyje apibūdinama pagrindinių studijų kontingento ir magistrantų socialinė situacija, pateikiama jų vertinimų ir ateities perspektyvų lyginamoji analizė. Tyrimo tikslas – Kauno aukštosiose mokyklose atliktų empirinių tyrimų pagrindu (1997 – 1998) palyginti pagrindinių ir magistro studijų kontingento socialinę situaciją ir ugdymo aukštosiose mokyklose bei studentų gyvenimo perspektyvų vertinimą, charakterizuoti studentiją kaip socialinę grupę. Paaiškėjo, kad magistrantai labiau nei būsimieji bakalaurai profesiškai apsisprendę, labiau subrendę ir materialiai apsirūpinę, aiškiau apsisprendę dėl gyvenimo tikslų, turi daugiau išgyvenimo šaltinių. Tyrimų Kauno aukštosiose mokyklose lyginamoji analizė leidžia teigti, jog šių mokyklų kontingentas bei jo socialinė situacija yra skirtinga. Tikėtina, kad į Vytauto Didžiojo universitetą stoja geriau materialiai apsirūpinę, tačiau ne visuomet savo gyvenimo planus gerai apmąstę žmonės. Silpniausiai materialiai aprūpinti Lietuvos žemės ūkio universiteto studentai.Reikšminiai žodžiai: Socialiniai pakitimai; Studentų socialinė situacija; Studijų kokybė; Social situation; Life perspectives.

ENAmid Lithuanian integration into trans-Atlantic and European communities, it is very important to explore the social situation and life perspectives of different social groups of the society, particularly university students. The article analyses the social situation and bachelor- and master-degree students based on the results of a sociological survey “Students of Kaunas Higher Schools in the End of the 20th Century” carried out by sociologists of the Kaunas University of Technology in 1997-1998. Their estimations of studies trust on social institutions and persons, as well as future perspectives took place in this material, too. The results of the survey characterise students of universities in Kaunas as a social group. The respondents were found to be financially dependent on their parents’ income and housing, this also had an effect of their views to different spheres of life and value orientations. Results of this and other surveys of youth may assist governmental institutions and other bodies to shape the strategy for the Lithuanian state and different areas of its life. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8950
Updated:
2018-12-20 22:55:34
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: