Lietuvos konstitucionalizmo istorija : (istorinė Lietuvos konstitucija) : 1387 m. - 1566 m. - 1791 m. - 1990 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos konstitucionalizmo istorija: (istorinė Lietuvos konstitucija) : 1387 m. - 1566 m. - 1791 m. - 1990 m
Alternative Title:
History of Lithuanian Constitutionalism (Historic Lithuanian Constitution) 1387, 1566, 1791, 1918, 1990
Editors:
Griškevič, Lina [aut]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2016.
Pages:
276 p
Notes:
Kiti autoriai: Jevgenij Machovenko, Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, Vaidotas A. Vaičaitis. Bibliografija, p. 251-263, ir išnašose.
Contents:
Įvadas. Konstitucionalizmo samprata remiantis Vakarų teisės tradicija / Vaidotas A. Vaičaitis — Pagrindinės konstitucinės idėjos: valstybė, valdžia, vertybės / Vaidotas A. Vaičaitis — 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulės istorinė retrospektyva / Vaidotas A. Vaičaitis, Jevgenij Machovenko, Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė, Lina Griškevič — Nepriklausomybės aktai kaip konstituciniai šaltiniai / Vaidotas A. Vaičaitis — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Summary.
Summary / Abstract:

LTŠioje monografijoje įvardyti Vakarų teisės tradicijos bruožai leido ne tik identifikuoti pagrindines konstitucines idėjas (valstybė, valdžia ir vertybės), bet ir svarbiausias konstitucines vertybes sujungti į tris dideles grupes, kurios čia įvardytos teisės viešpatavimu, demokratija ir žmogaus teisėmis. Toks konstitucinių idėjų ir vertybių grupavimas leido originaliai atkurti Lietuvos konstitucionalizmo istoriją, užfiksuotą 199z m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje. Monografijos vienas iš pagrindinių uždavinių yra ne tik suvokti kritines (revoliucines) Lietuvos konstitucionalizmo datas (1387 m., 1566 m., 1791 m., 1918 m., 1990 m.), bet ir įvardyti bendrus Lietuvos Statutų (ir LDK bendravalstybinių privilegijų), 1791 m. konstitucijos ir Pirmosios Lietuvos Respublikos konstitucijų principus, atitinkančius šiuolaikines Vakarų teisės tradicijos konstitucionalizmo vertybes. Taigi šalia Konstitucijos preambulėje expressis verbis įvardytų (XVI a.) Lietuvos Statutų ir (tarpukario) Lietuvos Respublikos konstitucijų į šį tyrimą įtrauktos ir XIV-XVI a. LDK bendravalstybinės privilegijos bei 1791 m. konstitucija, be kurių neįmanoma visiškai atskleisti minėtų Lietuvos istorinių konstitucinių šaltinių. Ypatingas vaidmuo šioje monografijoje skiriamas ir vadinamiesiems Lietuvos Nepriklausomybės aktams (deklaracijoms): 1918 m. Vasario 16-osios aktui, 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracijai ir 1990 m. Kovo 11-osios aktui. [Iš leidinio]

ENThe features of the Western legal tradition described in this study allowed to identify the fundamental constitutional ideas (the state, power and values), and to group the key constitutional values into three broad categories: the rule of law, democracy and human rights. One of the central tasks of this study was not only to appreciate the crucial dates of Lithuanian constitutionalism (1387,15 66,1791, 1918,1990), but also to identify the common principles of Lithuanian historic constitutional sources of law, which covers the Grand Duchy of Lithuania’s national privileges of lą-ićth century, the Lithuanian Statutes of 16 century, the 1791 constitution, interwar constitutions and also so called independence acts: the Independence act of 16 February 1918, the Lithuanian Partisans Declaration of 16 February 1949 and the Independence act of 11 March 1990. [From the publication]

ISBN:
9786094596346
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70248
Updated:
2020-11-18 22:11:22
Metrics:
Views: 68
Export: