Poloniści Uniwersytetu Stefana Batorego wobec kwestii dotyczących mniejszości narodowych (1919–1939)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Poloniści Uniwersytetu Stefana Batorego wobec kwestii dotyczących mniejszości narodowych (1919–1939)
Alternative Title:
  • Polonists at the Stefan Batory university regarding issues related to national ninorities (1919–1939)
  • Stepono Batoro universiteto polonistų požiūris į tautinių mažumų klausimus (1919–1939)
In the Journal:
Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy [Rocznik SNPL]. 2019, t. 19, p. 55-76
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokslinis ugdymas / Scientific education; Universitetai / Universities; Žydai / Jews; Mokslo istorija / History of science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami tautinių mažumų, kaip Stepono Batoro universiteto polonistų tyrimų ir mokslinių interesų objekto per šio universiteto 20 metų gyvavimą, klausimus. Polonistai – tai Humanitarinio fakulteto, vieno iš šešių ir didžiausio naujai atidaryto universiteto fakulteto, dėstytojai ir studentai. Tarp dėstytojų yra tokių žinomų profesorių pavardės, kaip: Józef Kallenbach, Stanisław Pigoń, Manfred Kridl, Konrad Górski, Kazimierz Kolbuszewki, Jan Otrębski. Straipsnyje atsižvelgiama į profesorių ir absolventų publikacijas, mokslinių tyrimų temas ir siūlomas magistro darbų bei daktaro disertacijų temas. Taip pat aptartas kai kurių profesorių humanistinis požiūris į tam tikrus apribojimus, kuriuos valdžios institucijos nustatė tautinėms mažumoms. Tyrimo pagrindą sudaro archyvinė medžiaga, taip pat moksliniai darbai skirti Stepono Batoro universiteto polonistikai, šios studijų krypties dėstytojų ir įvairių tautybių (žydų, lietuvių, baltarusių) absolventų, tarp kurių buvo daug žinomų rašytojų, publicistų ir kultūros veikėjų laiškai, prisiminimai ir dienoraščiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Humanitarinis fakultetas; Polonistika; Stepono Batoro universitetas (Stephen Báthory University in Vilnius); Tautinė mažuma; Tautinės mažumos; Vilnius; Ethnic minorities; Faculty of Humanities; National minority; Polonistics; Stefan Batory University; Stephen Bathory University; Vilnius.

ENThe aim of the article is to discuss the issue of national minorities as the object of research and interest of Polonists at the Stefan Batory University in Vilnius during the 20 years of this university's activity. Those scholars are the lecturers and students of the Faculty of Humanities, one of the six faculties, and the largest one, of the reopened university. Among the lecturers are the names of such eminent professors as: Józef Kallenbach, Stanisław Pigoń, Manfred Kridl, Konrad Górski, Kazimierz Kolbuszewki, and Jan Otrębski. In this article, we took into account their publications, research topics and proposed topics of master and doctoral diplomas as well as humanistic attitudes of some professors in the conditions imposed by the authorities based on specific regulations concerning national minorities. The subject of the research is based on archival materials, studies on the Polish language on USB, letters, memoirs, and diaries of lecturers and graduates of this faculty, who belonged to national minorities (these were Jews, Lithuanians, Belarusians). Among them, there were many well-known writers, publicists, and cultural activists. [From the publication]

ISSN:
1822-3915
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88576
Updated:
2020-12-17 20:27:31
Metrics:
Views: 29    Downloads: 5
Export: