Współpraca polonistów Uniwersytetu Stefana Batorego z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Wilnie w latach 1922–1939

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Współpraca polonistów Uniwersytetu Stefana Batorego z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Wilnie w latach 1922–1939
Alternative Title:
  • Stepono Batoro universiteto polonistų ir Vilniaus mokslo bičiulių draugijos bendradarbiavimas 1922–1939 metais
  • Cooperation between the Polonists of the Stefan Batory University and the Society of Friends of Sciences in Vilnius in years 1922–1939
In the Journal:
Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy [Rocznik SNPL]. 2017, t. 17, p. 22-46
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTStepono Batoro universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto polonistų ir Vilniaus mokslo bičiulių draugijos bendradarbiavimas užsimezgė mokymo įstaigai atgimus 1919 m. spalio mėn., o įgavo pagreitį nuo 1922 m. Jis aprėpė keletą sričių. Svarbiausios iš jų: 1) mokslo darbuotojų ir polonistikos studentų narystė Vilniaus mokslo bičiulių draugijoje ir jų dalyvavimas I fakulteto posėdžiuose; 2) mokslo darbų publikavimas serijoje „Rozprawy i Materiały Wydziału I TPN“ (liet. „MBD I fakulteto disertacijos ir medžiaga“), kurių 1924–1939 m. pasirodė 10 tomų; 3) mokslo darbuotojų ir universiteto studentų Vilniaus mokslo bičiulių draugijos bibliotekai dovanojamos knygos iš privačių bibliotekų. SBU polonistai, bendradarbiaujantys su MBD, sudarė tris asmenų grupes: I. profesoriai ir docentai, priklausantys atvykstančiam personalui; II. SBU polonistikos absolventės, įdarbintos universitete asistentėmis (Polonistikos seminarijoje ir bibliotekoje); III. SBU polonistikos studentai ir absolventai, kurie po studijų nesiėmė mokslinės veiklos. [Iš leidinio]

ENThe cooperation between the Polonists of the Faculty of Humanities of the Stefan Batory University and the Society of Friends of Sciences in Vilnius was established after the reactivation of the University in October 1919, but it grew stronger only from 1922. It included some fields of activity, but most important were: 1) membership of academic staff and students of Polish language studies at the of the Society of Friends of Science and their participation in the meetings of the I Division; 2) publishing their scientific papers in the series of “Dissertations and Materials of the I Division of the Society of Friends of Sciences” (“Rozprawy i Materiały Wydziału I TPN”; 10 volumes were published in years 1924–1939); 3) donation of books from private libraries to the library of the Society of Friends of Sciences by academic staff and students of the university. The Polonists of USB University can be divided in three groups: 1. visiting professors and docents; 2. graduates of the Polish philology of USB, who were employed at the university as assistants (at the Polish Seminary and in the library); 3. students and graduates of the Polish philology of USB, who after graduation did not deal with scientific work. [From the publication]

ISSN:
1822-3915
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78900
Updated:
2022-01-14 09:16:38
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: