Legali emigracija į Europos Sąjungą: motyvaciniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Legali emigracija į Europos Sąjungą: motyvaciniai aspektai
Alternative Title:
Legal Emigration to the European Union: Motivational Aspects
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 1 (5), p. 129-135
Keywords:
LT
Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTPo įstojimo į Europos Sąjungą Lietuvos greitas vystymasis ir modernizacija yra labai susijusi su erdvės veikti išsiplėtimu. Išsiplėtusi darbo paieškos zona ir legali emigracija Europos Sąjungoje ir Europos ekonominės erdvės valstybėse sumažino darbo jėgos apimtis bei pasireiškė profesionalų stoka Lietuvoje. <...>Legalios emigracijos procesas tapo opus nacionalinis klausimas ekonominiu, socialiniu, politiniu aspektu, reikalaujantis detalios analizės nustatyti legalios emigracijos priežastis bei motyvus. Legalios emigracijos klausimas nebuvo pakankamai išanalizuotas mokslinėje – praktinėje literatūroje ar tyrimais, todėl sunku įvertinti migracijos įtaką nacionaliniam ekonominiam vystymuisi ir sumažėjusiam nedarbo lygiui. Siekiant prognozuoti bei oficialiai nustatyti migracijos procesų valdymą būtina detali darbo paieškos motyvacinių aspektų analizė. Asmens, ieškančio darbo, elgesys jos/jo aktyvumas yra nulemti asmeninės motyvacijos. Aktyvaus darbo ieškotojo motyvacinė struktūra yra visumos parametrų, tokių kaip gyvenimo prasmės suvokimas, savęs realizavimas, siekis mažiau priklausyti nuo pokyčių visuomenėje, visuma.<...>Tyrimo tikslas gali būti suformuluotas per sekančius klausimus: ar skirtingų socialinių grupių atstovų emigracijos motyvai skiriasi?; Kokie motyvai nulemia sprendimą neieškoti darbo ES? Tuo tikslu buvo apklausti 92 įgalūs respondentai iš Šaulių.<...>Gauti duomenys išanalizuoti trimis aspektais: motyvaciniai faktoriai, demotyvaciniai faktoriai, ir nuo emigracijos sulaikantys faktoriai. Atlikus tyrimą nustatyta, kad žmonių siekis emigruoti dažniausiai yra nulemtas finansinių ir socialinių faktorių. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Legali emigracija; Legalios emigracijos motyvacija.

ENThe process of legal emigration has become an acute national issue in the economic, social, political aspects and calls for a deeper and more thorough analysis in order to identify the reasons and causes of legal emigration. The subject of legal emigration has not been sufficiently treated in scientific-practical literature or research, therefore it is difficult to estimate the effect of migration on the national economic development and on the decreased unemployment rate. A detailed analysis of the motivational aspects of employment seeking is required in order to forecast and officially define management of migration processes. Job seeker’s behaviour and activity are preconditioned by personal motivational structure. The motivational structure of a job seeker constitutes the entirety of parameters, such as perception of meaning of life, self-realisation, etc. The aim of the research may be formulated through the following questions: Do the emigration motives differ among the representatives of various social groups?; What motives determine the decision not to seek employment in the EU? With this view 92 able-bodied respondents from Šauliai were interviewed. The data obtained was analysed from three aspects: motivational factors, demotivating factors and factors preventing from emigration. It is established that the intention of individuals to emigrate is basically predetermined by financial and social factors.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/883
Updated:
2018-12-17 11:33:02
Metrics:
Views: 26    Downloads: 7
Export: