Education in contemporary childhood : social problem and perspectives

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Education in contemporary childhood : social problem and perspectives
Alternative Title:
Ugdymas šiandieninėje vaikystėje : socialinė problema ir perspektyvos
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Perspektyvos; Ugdymo kokybė; Šiandieninė vaikystė
EN
Modern childhood; Perspective; The quality of education
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama ugdymo efektyvumo šiuolaikinėje vaikystėje problema, akcentuojama būtinybė stiprinti vaikų ugdymo iki mokyklos lankymo turinio, struktūros suvokimą, siejant su dabartinio laikotarpio Lietuvos švietimo kontekstu. Tyrimo tikslas: atskleisti vaikų ugdymo iki mokyklos lankymo problemas, ugdymo efektyvinimo perspektyvas. Uždaviniai: išsiaiškinti ugdymo iki mokyklos lankymo efektyvumo raišką; nustatyti problemas, ugdymo efektyvinimo tendencijas. Metodai: mokslinės literatūros, dokumentų, reglamentuojančių ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, analizė, apklausa raštu, stebėjimas. Daugiausia dėmesio skiriama analizei sunkumų, kurie kyla ikimokyklinio ugdymo pedagogams, tėvams, vaikams. Tyrimu grindžiamos ugdymo efektyvinimo perspektyvos, aptariama ugdymo turinio, struktūros, tikslų suvokimo įtaka vaiko sėkmingam pasirengimui mokytis mokykloje bei gyvenimo kokybei iki mokyklos lankymo. Atliktu tyrimu pabrėžiama būtinybė užtikrinti komunikacinės kompetencijos ugdymosi sėkmę visoje vaiko veikloje, plėtojant kalbinių, sociokultūrinių poreikių tenkinimą. [Iš leidinio]

ENArticle examines the problem of efficiency of education in modern childhood, emphasizes the need to strengthen the content of the education of children before the school attendance, perception of structure, in conjunction with the current period's Lithuanian educational context. The focus is on the analysis of problems that arise for pre-school teachers, parents and children. The research is based on education efficiency perspective; the curriculum, the structure of the exact influence on the child's perception of the success and the quality of life in a pre-school institution and school attendance are discussed. The research highlighted the need to ensure the success of communicative competence education throughout the child's activities, development of linguistic, socio-cultural needs. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/53972
Updated:
2019-03-13 13:54:50
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: