Žaidžiančių krepšinį moksleivių dorovinių - socialinių įgūdžių ypatumai.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žaidžiančių krepšinį moksleivių dorovinių - socialinių įgūdžių ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of moral and social skills of pupils who play basket-ball
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 58, p. 123-129
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleista, kad 13-15 m. moksleiviai labiau nei 10-12 m. moksleiviai stengiasi būti jautrūs kitų atžvilgiu (p <0,05). Statistiškai patikimi skirtumai (p <0,05) nustaty¬ti ir analizuojant moksleivių pastangas padėti kitiems asmenims. Palyginus 10-12 m. bei 13-15 m. moksleivių norą lavinti dorovinius-socialinius Įgūdžius, nustatyta, kad tiek jaunesnieji, tiek vyresnieji moksleiviai vienodai nuoširdžiai nori gebėti paguosti, padėti kitiems, neapsimetinėti. neapgaudinėti, nežeminti ir nekeršyti, t. y. tiek 10-12 m., tiek 13-15 m. žaidžiantiems krepšini moksleiviams būdingas noras lavinti jautrumo, atvirumo ir atlaidumo Įgūdžius. Nustatyta, kad statistiškai patikimai skiriasi tik 10-12 m. bei 13-15 m. moksleivių noras lavinti atsakingumo įgūdžius, t. y. laikytis duoto žodžio (p <0,05) bei atsakyti už savo veiksmus (p <0.05). 10-12 m, žaidžiantys krepšini moksleiviai labiau nori lavinti atsakingumo įgūdžius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Doroviniai socialiniai įgūdžiai; Mokiniai; Krepšinis.

ENThe article reveals that pupils aged 13-15 try more to be sensitive with regard to others than pupils aged 10-12 (p <0,05). Statistically reliable differences (p <0,05) have been established by analysing the pupils efforts to help other persons. The comparison of pupils’ aged 10-12 and pupils’ aged 13-15 wish to develop social and moral skills, it was established that both junior and senior pupils are equally sincere in their wish to be able to console, help and not pretend, not deceive, not humiliate and not revenge, i.e. both pupils aged 10-12 and pupils aged 13-15 who play basket-ball are characterised by a desire to develop the skills of sensitivity, openness and forgiveness. It was established that pupils’ aged 10-12 and pupils’ aged 13-15 wish to develop the skills of responsibility differs with statistical reliability, i.e. to have respect to one’s promise (p <0,05) and be responsible for one’s actions (p <0.05). Pupils aged 10-12 who play basket-ball are more eager for developing the skills of responsibility.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8776
Updated:
2018-12-20 22:55:26
Metrics:
Views: 35    Downloads: 8
Export: