Vokiškojo idealizmo ir Rytų filosofijos recepcija Vydūno sąmonės filosofijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vokiškojo idealizmo ir Rytų filosofijos recepcija Vydūno sąmonės filosofijoje
Alternative Title:
Reception of German idealism and Eastern philosophy in Vydunas’s philosophy of consciousness
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2019, 98, p. 45-55
Keywords:
LT
Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Hegelis; Schopenhaueris; Vokiškasis idealizmas; Teosofija.
EN
Vydunas; Hegel; Schopenhauer; German idealism; Theosophy.
Summary / Abstract:

LTŽmogaus esmė, jo sąmoningumas, kuriamoji galia, vitališkumas – tai egzistencinės filosofijos temos, kurios domina Vydūną. Susipažinęs su Vakarų filosofija, Rytų religijomis ir teosofų idėjomis, jis bando atsakyti į klausimą, kas yra žmogus, koks jo santykis su pasauliu. Spręsdamas šias problemas, Vydūnas analizuoja dvasinės būties prigimtį, sąmonę ir jos galias, kultūros apraiškas. Straipsnyje aptariamas Hegelio požiūris į Rytų filosofiją, atskleidžiama indų filosofijos recepcija Schopenhauerio filosofijoje, išryškinama teosofų veikla XIX a. Vokietijoje, parodoma, kas darė įtaką Vydūno pasaulėžiūros formavimuisi. [Iš leidinio]

ENHuman nature, consciousness, creative power and vitality are the topics of existential philosophy that attracts Vydunas’s attention. Considering those topics, he combines Western philosophy, Eastern mysticism, theosophy, and tries to answer the questions: what is human being and what is his relation to the world? At the same time he plumbs the nature and powers of consciousness and its manifestations in culture. The article discusses Hegel’s approach to Eastern philosophy, reveals the reception of Indian philosophy in Schopenhauer’s teaching, highlights the activities of the 19th century theosophists in Germany and shows their influence on Vydūnas’s thinking. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2019.05
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83881
Updated:
2020-07-28 20:26:08
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: