Friedricho Nietzsche’s filosofijos recepcija ikikarinėje Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Friedricho Nietzsche’s filosofijos recepcija ikikarinėje Lietuvoje
Alternative Title:
Reception of Friedrich Nietzsche philosophy in pre-war Lithuania
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2013, 75, p. 6-12
Keywords:
LT
Amžinasis sugrįžimas; Dausa,Kazys; Gyvenimas; Kuraitis, Pranas; Moralė filosofija; Moralės filosofija; Nietzsche,Friedrichas; Ničė; Rasizmas; Vertybė; Čepėnas, Juozas.
EN
Dausa, Kazys; Eternal return; Kuraitis, Pranas; Life; Moral philosophy; Nietsche; Nietzsche,Friedrich; Racism; Rcsism; Value; Čepenas,Juozas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjama Nietzsche’s kūrybos recepcija Lietuvoje iki 1937 m. Pažymima, kad pirmieji teigiamą Nietzsche’s idėjų įtaką pajuto didieji Lietuvos menininkai. Kaip pirmasis Nietzsche’s paminėjimas publikuotame filosofo tekste pripažįstamas 1912 m. Prano Dovydaičio straipsnis „Žinojimas ir tikėjimas“. Analizuojama menkai pagrįsta Prano Kuraičio, Valentino Gustainio, Izidoriaus Tamošaičio, Antano Maliauskio, Juozo Girniaus ir kt. lietuvių autorių Nietzsche’s moralės filosofijos kritika. Pozityviau vertinamos Juozo Čepėno ir Kazio Daukšos interpretacijos. Daroma išvada, kad palyginti su Nietzsche’s moralės kritikos intencijų ir vertybių pervertinimo prasmės studijomis to meto Vokietijoje, rimtas Nietzsche’s filosofijos supratimas nepriklausomoje Lietuvoje vėlavo. [Iš leidinio]

ENArticle analyzes the reception of works of Nietzsche in Lithuania before 1937. It states that great Lithuanian artists were the first to experience the positive influence of Nietzsche’s ideas. It was in 1912, when Nietzsche was first mentioned in a published philosophical article. It was the article of Pranas Dovydaitis "Knowledge and Faith". The article looks into the critical attitude on the philosophy of morals of Nietzsche presented in the works of Pranas Kuraitis, Valentinas Gustainis, Izidorius Tamo aitis, Antanas Miliauskis, Juozas Grinius and other Lithuanian authors. The interpretations of Juozas Čepėnas and Kazys Daukša on the Nietzsche’s ideas receive a more positive evaluation. A conclusion is drawn that, compared to the studies of Nietzschean moral criticism and the meaning of the re-evaluation of values carried on in Germany, serious studies of the philosophy of Nietzsche in Lithuania have been lagging behind. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50045
Updated:
2020-07-28 20:26:15
Metrics:
Views: 92    Downloads: 5
Export: