Antano Vaičiulaičio kelionių knygos : atspindžio problema

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antano Vaičiulaičio kelionių knygos: atspindžio problema
Alternative Title:
Travel books by Antanas Vaičiulaitis: the issue of reflection
In the Book:
Būties harmonijos ilgesys / sudarytoja Laimutė Tidikytė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. P. 152-171
Keywords:
LT
Italija (Italy); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTDokumentinė proza - kelionių apybraižos - yra ta literatūros rūšis, kuri labiausiai įsišaknija į nekalbinės realybės vaizdinius, turi daugiausia nuorodų į realią laiko ir vietos kaitą. Ji, visų pirma, referuoja paraliteratūrinę realybę, stengiasi ją pažinti, kuria jos atsklandos modelius tam, kad informuotų, šviestų, "reprodukuotų", t. y. siekia labiau taikomųjų, o ne estetinių tikslų. Tad literatūrinė raiška šiam žanrui yra labiau antraplanė; visiškas objektyvumas paverstų tokio tipo tekstus moksliniais, pažintiniais ar politiniais. Antanas Vaičiulaitis yra parašęs mokslinį rekonstrukcinį tekstą, skirtą Stendhalio klajonėms Lietuvoje Napoleono žygio į Rusiją metu, kuriame jis didžiausią dėmesį skiria lietuviškiems pėdsakams Stendhalio laiškuose ir dienoraštyje. Tačiau, priešingai galimiems lūkesčiams, Vaičiulaičio ir daugelio kitų autorių kelionių kronikos, kelionių dienoraščiai ar apybraižos apverčia "dokumentiškumo" efektą: skaitytojas pakliūva į paradoksaliai subjektyviausią raiškos lauką, vietoje tikėtino "tikrovės atspindžio", atsiduria totalioje subjektyvumo eksponavimo ir literatūrinės konvencijos,iš dalies pavaldžios istoriniam meno srovių diktatui, stichijoje. Straipsnyje nagrinėjama kodėl ir kaip vyksta šis apsivertimas, remiantis Vaičiulaičio kelionių apybraižų knygomis "Italijos vaizdai" ir "Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio". [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kelionių apybraiža; Tikrovės atspindys; Subjektyvi patirtis; Vidinė tikrovė; Travelling essay; Reflection of reality; Subjective experience; Inner reality.

ENThe article is devoted to the books of Antanas Vaičiulaitis on travel sketches, which were hardly investigated till now. His travel sketches turn upside-down the effect of 'documentalism': we just find ourselves in the field of paradoxically subjective expression, and instead of the expected 'reflection of the reality' we fall into the elements of total subjective exposure and literary convention. The meaning of the travel is getting formed as the deposit of aesthetic and ethic values selected by the traveller himself. The travel sketches reveal also educational efforts in becoming a travel guide, a genre, which is closer to a document, and even an independent selection of novelistic essays - it is more characteristic of the second book, where more attention is given to the structure of composition, culmination, hierarchy of images and events. Trips aimed at worshiping art and landscape as the artefact had a two-folded charge, taken, most probably, from pilgrimage journeys, where seeking for God is attained through ecstasy and contemplation over art works. Feeling responsible for the invisible, but constantly reminded travel partner - You - Antanas Vaičiulaitis, as if a magician or teacher, offers You the ways and methods how to acquire magical powers to win the lost link with homeland. [From the publication]

ISBN:
9789955698272
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8357
Updated:
2013-04-28 16:45:44
Metrics:
Views: 39
Export: