Laiko prasmės. Julijos Biliūnienės Matjošaitienės atsiminimai. Dukters pasvarstymai : medžiaga besiformuojančios lietuvių inteligentijos mentalitetui suvokti

Direct Link:
Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laiko prasmės. Julijos Biliūnienės Matjošaitienės atsiminimai. Dukters pasvarstymai: medžiaga besiformuojančios lietuvių inteligentijos mentalitetui suvokti
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004.
Pages:
541 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė — I. Mamulė rašo : Atsiminimai : Namai, vaikystė, mokslai ; Su Jonu Biliūnu ; Šeima (2-as variantas) ; Straipsniai : Sužadinti atsiminimai ; [Atsakymas] ; Dar apie Joną Biliūną ; Apie Žemaitę ; Iš laiškų ir dienoraščio ; Stasys Matjošaitis-Esmaitis ; Apie Joną Biliūną ; Slogusis laikas ; Lektūra, menas, žmonės — II. Dukters pasvarstymai : I dalis (iki 1918 m.) : Lizdas, aplinka, keliai keleliai ; Pasaulėvaizdžio kūrimas ; Pasaulėjimas ; Nacionalumas ; II dais (nuo 1918 m.) ; Valstybėje ; 1939-1940 m. - Vilnius mūsų - Lietuva rusų ; Visybės ir integralumo link ; Vizijos ; Pradžių pradžios beieškant ; Patriotizmas ; Uždara - atdara (bendravimas) : Pasaulėžiūrinės užkardos ; Asmuo - asmuo ; Asmuo - bendruomenė ; Nacionalinės kultūros erdvė ; "Kaip tu galėjai taip padaryti?" ; Autentiška - tikra? ; Vienatvė ; Prisilietimai : prie Muzikos ; prie Literatūros ; prie Žmogaus — Priedai.
Keywords:
LT
Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Kaimas. Kaimai / Villages. Country.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje bandoma pažvelgti į mūsų inteligentijos mentaliteto formavimąsi praėjusiame šimtmetyje. Ją sudaro dvi pagrindinės dalys: Mamulės (ir dabar šeimoje tebevadinamos Mamuliuku) atsiminimai, laiškų ir dienoraščio ištraukos bei keli straipsniai ir jos dukros, pasvarstymai. Tai tarsi dviejų laiko atkarpų, vadinkime jas tekstais, perskaitymai. Vienas žvilgsnis daugiau krypsta į žmogaus pasaulėjautą, antrasis bando papildyti pirmojo pasaulėžiūros momentus, todėl plečiasi ir į pasaulėjautos sritį. Tekstą čia skaito du skirtingi dviejų kartų žmonės, tarp kurių stiprus prigimties ir kultūros ryšys, tačiau kiekvienas iš jų yra savitas. Kiekvieną jų neišvengiamai veikia savo asmeninio laiko ir savo individualios ateities lūkesčių vizijos. Iš čia ir abiejų žmonių požiūrių, pasaulėvokos skirtybės ar artimybės sąlyčiai. Ta pati laiko atkarpa kiekvieno suvokiama ir išgyvenama kitaip. Du matymo kampus sudėjus, laiko atkarpos vaizdai turėtų būti reljefiškesni. [...] 2004 metai jubiliejiniai: sukanka Jono Biliūno 125-metis. Nors mirė labai anksti (1907), jis paliko raiškią brydę mūsų literatūroje ir lietuvių visuomenės formavimosi raidoje. Biliūnas tebegyvas ir šiandien. Abiejose šio leidinio dalyse rašytojas turi savo vietą: ir žmonos atsiminimuose, ir dukros pasvarstymuose, pagaliau vieną kitą momentą paryškina prieduose spausdinamas jo sesers, draugų atsiminimų pluoštelis ir Biliūno laiškuose (paskelbtuose 1983) likęs neiššifruotas užsakytų Zavadskio katalogo knygų sąrašas. [...]. [Iš teksto, p. 9-10]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos istorija; Atsiminimai; Kaimas; Inteligentija; Istoriniai šaltiniai; The Lithuanian history; Memoires; Village; Inteligentsia; Historical sources.

ISBN:
9955475862
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86488
Updated:
2021-02-14 13:48:14
Metrics:
Views: 138    Downloads: 17
Export: