Meilė Lukšienė jaunųjų tyrėjų akimis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meilė Lukšienė jaunųjų tyrėjų akimis
Alternative Title:
Meilė Lukšienė through the eyes of young researchers
In the Journal:
Pedagogika. 2013, 112, p. 109-114
Keywords:
LT
Meilė Lukšienė; Jaunieji tyrėjai,; Doktorantūros studijos; Švietimo reforma.
EN
Meilė Lukšienė; Young researchers; PhD students; Education system reform.
Summary / Abstract:

LTLietuvos švietimo sistemos reformos iniciatorė Meilė Lukšienė įvardijo edukologijos doktorantus kaip viltį tolesnei demokratijos proceso plėtrai, kiekvienam atliekant savo darbus. Tyrimo objektas – jaunųjų tyrėjų požiūris į habil. dr. Meilės Lukšienės skelbtas idėjas ir vertybes. Tyrimo tikslas – empiriškai atskleisti jaunųjų tyrėjų požiūrį į habil. dr. Meilės Lukšienės skelbtas idėjas ir vertybes. Tyrimo metodai: M. Lukšienės publikuotų darbų ir kitų mokslininkų straipsnių M. Lukšienės gyvenimo, darbų tematika ir kt. analizė; empirinis kiekybinis tyrimas (atvejo analizė); statistinė tyrimo duomenų analizė. Empirinis tyrimas vykdytas 2013 m. Tyrime dalyvavo 19 Lietuvos edukologijos universiteto edukologijos mokslo krypties doktorantų. [versta iš angliškos santraukos]

ENMeilė Lukšienė, the initiator of Lithuanian education system reform, has named PhD students of education science as the hope for the further development of democracy process by doing everybody's job. The object of this research is the relation between young researchers and the ideas proclaimed by Meilė Lukšienė. The purpose of this article is theoretical and empirical revelation of the relation between young researchers and the ideas proclaimed by Meilė Lukšienė. Methods of the research include analysis of scientific literature of Meilė Lukšienė and about her; empirical quantitive research (case study) and statistical data analysis. The empirical research was carried out in 2013 and included 19 PhD students of education science from Lithuanian university of educational sciences. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52514
Updated:
2018-12-17 13:39:26
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: