Knyga apie Lietuvos kooperacijos tėvą : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knyga apie Lietuvos kooperacijos tėvą: recenzija
Alternative Title:
A Book about the Father of Cooperation in Lithuania
In the Journal:
Kultūros barai. 2006, Nr. 2, p. 87-92
Recenzuojama knyga: Profesorius Petras Šalčius : jo kooperacinė, pedagoginė ir mokslinė veikla / Vincentas Lukoševičius. 2004
Summary / Abstract:

LTMane džiugina kiekvieno biografinio žanro leidinio pasirodymas, nes tai – mūsų laisvės, kultūrėjimo ir pagarbos išėjusiems ženklas. Aptariama monografija – dvigubas džiaugsmas vien todėl, kad ekonomistai - valstybės stuburo kūrėjai – retai sulaukia rašančiųjų dėmesio. Regis, gaji nuostata: ekonomistai – neįdomios asmenybės. Veikiausiai nesuklysiu pasakydamas, jog daugeliui Šalčiaus pavardė asocijuojasi su žinomu keliautoju, kelionių apybraižų autorium Matu, ne su jo broliu Petru – kooperacijos tėvu, universitetų profesoriumi, mokslininku, visuomenininku. Monografija suręsta ant tvirto pamato – tai Petro Šalčiaus archyvo medžiaga, gausios publikacijos ir autoriaus, ek. m. dr., doc. V. Lukoševičiaus, ilgamečio VU dėstytojo, kompetencija. Didelė paspirtis autoriui buvo Šalčiaus dienoraščiai, kuriuos naudojant pasakojimui suteikta gyvumo, autentiškumo. Juose užrašyta unikalios, iki šiol tyrinėtojų nežinotos informacijos apie sovietinę okupaciją. Monografijos paantrašte Lukoševičius nurodo sąmoningai pasirinkęs rašyti vien apie Profesoriaus veiklos poreiškius, brendimą jai, bet ne apie jo asmeninį gyvenimą. Gal be reikalo bent trumpai nesupažindinama su Šalčiaus tėvais, tėviške, ankstyva vaikyste. Juk kiekvieno mūsų charakteris formuojasi veikiamas tėvų, gyvenamosios aplinkos. Tiesa, šią spragą ganėtinai užpildo monografijos priede išspausdinti Šalčiaus atsiminimai, turintys ir etnografinę vertę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekonomistai; Monografijos; Recenzijos; Monograph; Review.

ENI am always delighted to see a biographical publication come into print, because this is our token of freedom, culturalisation and respect for the departed. The present monograph is twice as delightful given that economists, national backbone builders, rarely merit writers’ attention. It seems that there is a standing prejudice of economists being dull persons. Perhaps I will not be mistaken to say that for many the family name of Šalčius associates with the famous traveller and author of travel memoirs Matas rather than his brother Petras, who was the founding father of cooperation, university professor, scholar and public figure. The monograph has a solid foundation of the personal archives of Petras Šalčius, numerous publications and competence of the author, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor V. Lukoševičius, lecturer of Vilnius University for many years. The author relied heavily on Šalčius’ diaries, whose excerpts add liveliness and authenticity to the narration. They include unique information about the Soviet occupation which remained unknown until very recently. In his introduction to the monograph Lukoševičius explains to have deliberately omitted personal details about the professor, focussing instead on the activities and process of maturation as a professor. Short background information about Šalčius’s parents, birth town, early childhood could have been mentioned. This gap is partially filled by Šalčius’s memoirs of an ethnographical value that are reprinted in the annex to the monograph.

ISSN:
0134-3106
Related Publications:
Laiko prasmės. Julijos Biliūnienės Matjošaitienės atsiminimai. Dukters pasvarstymai : medžiaga besiformuojančios lietuvių inteligentijos mentalitetui suvokti / Julija Biliūnienė-Matjošaitienė, Meilė Lukšienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. 541 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4299
Updated:
2018-12-17 11:45:47
Metrics:
Views: 31    Downloads: 2
Export: