Giedojimo samprata giedotojų pasakojimuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Giedojimo samprata giedotojų pasakojimuose
Alternative Title:
Concept of chanting in narrations of the chanters
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2016, 17, p. 164-173
Keywords:
LT
Giedotojai; Liaudiškasis katalikų pamaldumas; Tradicija; Tradicinis giedojimas; Tradicinis giedojimas, giedotojai, liaudiškasis katalikų pamaldumas, šermeninės giesmės, tradicija, Žiežmarių apylinkės; Šermeninės giesmės; Žiežmarių apylinkės.
EN
Folk Catholic piety; Funeral hymns; Religious singers; Tradition; Traditional chanting, chanters, traditional catholic practices of piety, funeral chants, tradition, Žiežmariai surroundings; Traditional religious singing; Žiežmariai surroundings.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas tradicinis katalikų giedojimas ir jo samprata, atsiskleidžianti vietinės tradicijos atstovų - giedotojų - pasakojimuose. Pasitelkiant kognityvinį, analitinį, aprašomąjį metodus analizuojama lauko tyrimo Žiežmarių apylinkėse metu surinkta medžiaga. Iškeliama tradicijos svarba giedojimui, aptariami jos kaitos procesai. Pastebėta, kad giedojimą kaimo giedotojai laiko pareiga padėti bendruomenės mirusiajam ir jo artimiesiems, neigiamai vertina užmokestį už giedojimą. Tokia nuostata skiriasi nuo šiandien įsivyravusio samdomų giedotojų konteksto. Išskiriami saviti giedojimo proceso apibūdinimai, giedotojų tarpusavio santykių specifika. Analizuojant maldos ir atlikimo santykį giedojime, atsiskleidžia šermenų dalyvių vaidmens įtaka giedotojams: pasyvus dalyvavimas, neįsitraukimas į bendrą maldą implikuoja adikėjo vaidmens priskyrimą giedotojams. Taip aktualinamas giesmės atlikimas, tampa sunkiau telktis į pagrindinę giedojimo funkciją - maldą, užtarimą mirusiajam. [Iš leidinio]

ENThis article examines traditional catholic chanting and it’s concept, which is revealed in the narrations of the vernacular representatives of the tradition - chanters. Referring to cognitive, analytical, descriptive methods, article analyses data collected during the field research in Žiežmariai surroundings. The importance of tradition for the act of chanting and processes of its changes are discussed. It is noticed that village chanters perceive chanting during funerals as their duty to help the decedent and his family members, and have a negative approach to getting money for this activity. Such position differs a lot from the contemporary context of the hired chanters. Distinctive descriptions of a chanting process are distinguished, specific reciprocal relations of the chanters are revealed. Analyzing the relation between prayer and performance in a chanting, it is revealed that the role of other funeral participants is very important for the chanters: passive participation and not praying together turns chanters into a kind ofperformers. In this way the performance ofchanting is actualized and it becomes harder to concentrate on the essential function of chanting - the prayer. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62059
Updated:
2020-05-26 16:26:59
Metrics:
Views: 93    Downloads: 1
Export: