Simono Daukanto pasakojimas – „pamatai dėl lietuvystės“

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Simono Daukanto pasakojimas – „pamatai dėl lietuvystės“
Alternative Title:
Simonas Daukantas’ narrative – the foundation for Lithuanian identity
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2019, 48, p. 149-191. Daukantiana ir kiti tyrimai
Keywords:
LT
Simonas Daukantas; Istorinis pasakojimas; Laisvė; „Lietuvos ūkė“; Lietuvos Respublika.
EN
Simonas Daukantas; Historical narrative; Freedom; Lithuanian nation; Republic of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami Simono Daukanto istorinio pasakojimo vaizdai, žodynas, idėjos ir aptariama šiame pasakojime išdėstyta lietuvių tautos atgaivinimo programa. Laisvė ir gimtoji kalba Daukanto programoje iškyla kaip svarbiausi lietuvių tapatybės dėmenys, o politinės laisvės susigrąžinimas ir gimtosios kalbos įtvirtinimas viešajame gyvenime – kaip pagrindiniai imperatyvai. Taip pat tyrinėjama, kaip Daukanto pasakojimas veikė tolesnę lietuvių sąmoningumo raidą – kokį postūmį daukantiška kalbos ir laisvės jungtis suteikė moderniai Lietuvos Respublikai rastis. [Iš leidinio]

ENIn this article, the author analyses the images, vocabulary, and ideas of Simonas Daukantas’s historical narrative and discusses the programme for reviving the Lithuanian nation that is laid out in this narrative. In Daukantas’s programme, freedom and language come up as the key components of the Lithuanian identity and the establishment of native language in public life and taking back freedom as the main imperatives. The article also addresses the way in which Simonas Daukantas’s narrative further influenced the development of Lithuanian culture and the impetus that the union of freedom, language and land declared by Daukantas gave to the modern Republic of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85576
Updated:
2020-07-28 20:31:07
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: