Antano Maceinos tautinio auklėjimo idėjos globalizacijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antano Maceinos tautinio auklėjimo idėjos globalizacijos kontekste
Alternative Title:
Antanas Maceina's national education ideas in the context of globalisation
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2008, t. 21, p. 30-40
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Tautinis auklėjimas; tauta ir tėvynė; tautinė individualybė; tautiškas; patriotinis; nacionalinis auklėjimas..
EN
National education; context of globalisation; functions; goals; internal and external factors..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išryškinti esmines Antano Maceinos tautinio auklėjimo idėjas ir pagrįsti jų vertingumą šiuolaikinės globalizacijos kontekste. Remiantis sisteminiu principu, įgalinančiu tautinį auklėjimą suvokti kaip vientisą fenomeną, svarbiausias dėmesys straipsnyje sutelkiamas į A. Maceinos tautos ir tėvynės - esminių tautinio auklėjimo sąvokų - sampratos suaktualinimą, į tautinio auklėjimo funkcijų, tikslų ir uždavinių atskleidimą, į efektyvaus tautinio auklėjimo veiksnių ir priemonių apibūdinimą. Nagrinėjami prigimtiniai ir atsitiktiniai tautinio auklėjimo veiksniai, aptariamos priemonės, kurių pagalba galima įgyvendinti skirtingus tautinio auklėjimo uždavinius (estetinio tautos lavinimo priemonės, religinio tautiškumo auklėjimo priemonės ir kt.). Remiantis atlikta analize galima daryti išvadas, kad A. Maceinos pedagoginės idėjos, inspiruojančios norą bei pastangas pažinti ir puoselėti tautinę individualybę, sąmoningai skatinti savo tautinį pašaukimą, įtraukiantį tautą ir į tarptautinį gyvenimą, ir kartu ją saugantį nuo nutautinimo, ir šiais laikais daugeliu aspektų yra labai reikšmingos ir pritaikomos. Antra vertus, šių idėjų aktualinimas padėtų kryptingiau plėtoti fundamentinę ugdymo teoriją ir praktiką. A. Maceinos tautinio auklėjimo idėjos randa tam tikrą atgarsį ir tarp šiuolaikinių pažangių tautinio tapatumo, arba nacionalinio identiteto, apologetų, suvokiančių tautinį tapatumą kaip individo buvimą ir išlikimą su ta pačia etnine grupe, jos laikymą savo tauta, pagrįstą geografiniu, lingvistiniu ir kultūriniu bendrumu. Tai teikia vilties, kad pažangi A. Maceinos tautinio auklėjimo koncepcija bus toliau sėkmingai tęsiama ir plėtojama.

ENThe article makes an attempt to highlight and actualise the key ideas of A. Maceina on national education and their value in our modern society under conditions of globalisation. These ideas, inspiring the wish and attempts to cognise and nurture own national vocation, to involve the nation into the international life and simultaneously focusing on nation's protection from loosing own identity, are of utmost importance in many aspects nowadays. On the other hand, national education ideas get a response among apologists, who perceive national identity as existence and survival of an individual within the same ethnic group, which is considered to be their nation on the basis of shared geographic, linguistic and cultural features. Following the systemic principle which sees national education as an integral phenomenon, the focus is laid on A. Maceina's conception of the key notions in national education: nation and native land. An attempt is made to reveal functions, goals and objectives of A. Maceina's national education, to highlight external and internal factors conditioning efficient national education and to describe national education aids. The author expresses the idea that penetration into the depth of elements of A. Maceina's national education would also ensure a more purposeful development of fundamental education theory and methodology. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13580
Updated:
2018-12-17 12:11:22
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: