The Peculiarities of competence evaluation of future foreign language teachers

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Peculiarities of competence evaluation of future foreign language teachers
Alternative Title:
Būsimų užsienio kalbos mokytojų kompetencijos vertinimo ypatybės
In the Journal:
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose [Applied research at the colleges of Lithuania]. 2005, Nr. 2, p. 27-34
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama neuniversitetinių studijų Lietuvos ir Vokietijos pedagogikos studentų požiūris vertinant mokytojo kompetenciją. Tyrimo rezultatų pagrindu išryškėjusios būsimų užsienio kalbų pedagogų profesinės kompetencijos, susijusios ne tik su pedagogo asmenybės savybėmis bet ir su pedagogo profesinės veiklos sritimis. Lietuvos ir Vokietijos užsienio kalbų pedagogikos studentų kompetentingo pedagogo savybių vertinimas analizuojamas pagal Lietuvos Respublikos „Pagrindinės mokyklos užsienio kalbų mokytojo rengimo standarte“ nurodytas profesines kompetencijas, kurias sudaro trys sritys: dalykinė kompetencija, metodinė kompetencija, bendroji mokytojo kompetencija. Kiekviena iš šių trijų kompetencijos sričių apima daugiau nei vieną aspektą. Tyrimas patvirtino hipotezę, kad užsienio kalbų pedagogo kompetencijos formavimas – svarbiausias pedagogo profesinio rengimo tikslas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Karlsruhe aukštoji pedagoginė mokykla; Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvilos studijų centras Lietuvoje; Kompetencija; Mokytojo kompetencijos; Neuniversitetinės studijos; Pedagogo profesinė kompetencija; Profesinis rengimas; Studentų požiūris; Užsienio kalbų mokymas; Competence; Karlsruhe higher pedagogical school; Kaunas College Kėdainiai Jonušas Radvila study centre in Lithuania; Non-university studies; Professional competence of a teacher; Professional preparation; Student attitude; Teaching competence; Teaching of foreign language.

ENThe present article deals with the analysis of Lithuanian and German college students’ attitude towards the evaluation of teachers’ competence. According to the research data, the professional competences of the foreign language teacher include not only the teachers’ personality qualities but also the very activity areas of their professional qualification. The evaluation of the qualities of the competent teacher proposed by Lithuanian and German foreign language pedagogy students is analysed with reference to the professional competences indicated in the basic school educational standard of foreign language teacher training of the Republic of Lithuania. The professional competence of future foreign language teachers’ consists of three parts: competence of the subject matter, methodological competence and general teacher‘s competence. Each of these competences covers more than one aspect. The research proved the hypothesis that the competence development of a foreign language teacher is the main aim of professional teacher training. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34063
Updated:
2016-10-01 10:21:07
Metrics:
Views: 17
Export: