[Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai] : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
[Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai]: recenzija
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2018, t. 78, p. 259-263
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama kolektyvinė monografija: „Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai“. Teigiama, kad inovatyvus kiekybinis ir kokybinis lietuvių kalbos variantiškumo tyrimas, paremtas paprastųjų kalbinės bendruomenės narių vertinimu, teikia naujų duomenų kalbos variantiškumo inventorizacijai, interpretacijai, raidai ir perspektyvai atskleisti. Konstatuojama, kad monografijoje remiamasi svarbiausiais kalbos variantiškumo bei perceptyviosios dialektologijos veikalais, kritiškai pasinaudota iškiliausių lingvistinių mokyklų teorinėmis nuostatomis ir praktika. Pažymima, kad tiriamųjų imtis solidi, tirtas vientisas kontingentas, tyrimas atliktas dešimtyje Lietuvos vietovių, geriausiai reprezentuojančių ir tradicines lietuvių tarmes, ir naujuosius tarminius XXI a. darinius. Konstatuojama, kad tyrime kūrybiškai remiamasi Deniso R. Prestono penkiakomponenčiu perceptyviojo tyrimo modeliu, kurį sudaro kelios užduotys: pieštinis variantų žemėlapis, variantų taisyklingumo ir patrauklumo vertinimas, variantų skirtingumo nustatymas, dialektų atpažinimas, konceptualus vertinimas, išskleidžiama šių užduočių esmė ir vertė. Pabrėžiama, kad tyrimo patikimumą ir objektyvumą didina modernūs kiekybiniai bei statistiniai metodai. Teigiamai įvertinamas ir dalykinis bei formalusis monografijos vientisumas ir nuoseklumas. Apibendrinant konstatuojama, kad šioje monografijoje atliktas modernus, kokybiškas, preciziškas tyrimas natūraliai įsilies į pasaulio lingvistinę erdvę.

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
"Kretingos tarmės žodyne" (2011) atsiskleidžiantys žemaitiško emocinio lauko kontūrai / Jūratė Pajėdienė. Acta linguistica Lithuanica. 2019, t. 80, p. 80-108.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74237
Updated:
2021-04-13 11:45:08
Metrics:
Views: 22    Downloads: 9
Export: