Butrimonių šnektos daiktavardžių mišriojo linksniavimo ypatybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Butrimonių šnektos daiktavardžių mišriojo linksniavimo ypatybės
Alternative Title:
Features of the mixed declension of nouns of Butrimonys subdialect
In the Book:
Keywords:
LT
Daiktavardis; Kamienas; Lietuvių tarmės; Mišrusis linksniavimas; Paradigma; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
Lithuanian dialects; Mixed declension; Noun; Paradigm; Stem.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos Butrimonių šnektos, enančios pietų ir vakarų aukštaičių paribyje, daiktavardžių mišriojo linksniavimo ypatybės. Mišriajam linksniavimo tipui priskiriami i ir priebalsinis kamienai. Tyrimo medžiaga - tarminiai šnektos tekstai, įrašyti 2012-2013 metais, ir iš jų išrinkti šių kamienų daiktavardžiai. Analizuotas i kamienas Butrimonių šnektoje negausus ir neproduktyvus. Nustatyta, kad moteriškosios giminės if kamiemo daiktavardžiai linkę pereiti į ē, o vyriškosios giminės im kamieno daiktavardžiai - į i(ia) kamieno linksniavimą. Vienaskaitos linksniai dažniausiai neišlaiko i kamienui būdingų galūnių. Daugiskaitos formos labiau linkusios išlaikyti i kamieno galūnes. Stabilesni yra moteriškosios giminės if kamieno daiktavardžiai, kurie daugiskaitoje dažniau išlaiko i kamienams būdingas galūnes. Išanalizavus priebalsinio kamieno paradigmas, taip pat pastebėta akivaizdi tendencija perimti kitų kamienų galūnes. Moteriškosios giminės Cf kamieno daiktavardžiai linkę perimti kitų kamienų galūnes. Vyriškosios giminės Cm kamieno daiktavardžiai Butrimonių šnektoje dažniau linksniuojami pridedant gausesniojo a kamieno galūnes. Tiriamajai Butrimonių šnektai iki šiol būdinga dvejopa vietininko vartosena - turimi iliatyvas ir inesyvas. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the features of the composite declension of nouns of Butrimonys subdialect, which dominates in the periphery of southern and vestern aukštaičiai. The stem i and consonantal stems are attributed to the composite declension type. The material of the research - dialectal texts of the subdialect recorded in 2012-2013 and the nouns of consonantal stems chosen from these texts. The stem i that was analysed is sparse and inefficient in Butrimonys subdialect. lt has been determined that nouns of the stem i feminine gender are inclined to change to the declension of the stem ē, whereas nouns of the stem im of masculine gender are inclined to change to the declension of the stem (i)ia. Singular cases do not normally keep the endings that are typical of the stem i. Plural forms are more inclinesd to keep the endings of the stem i. Nouns of the stem if of feminine gender are steadier, which more often keep the endings typical of the stem i in the plural form. After carrying out the analysis of paradigms of the consonantal stem, an obvious tendency to adopt the endings of other stems has alno heen noted. Nouns of the stem Cf of feminine gender are inclined to adopt the endings of the stem i. Nouns of the stem Cm of masculine gender in Butrimonys subdialect are normally declined by adding the endings of a more numerous stem a. Dual usage of the locative case, illative and inessive, is still typical of Butrimonys subdialect that is being observed. [From the publication]

ISBN:
9789955197669
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85262
Updated:
2022-01-28 20:31:10
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: