Įterpinys dar daugiau, jo vartojimo galimybės, konkurentai, atitikmenys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įterpinys dar daugiau, jo vartojimo galimybės, konkurentai, atitikmenys
Alternative Title:
Dar daugiau used as a parenthesis: usage patterns, rivals, equivalents
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2007, 80, p. 45-54
Keywords:
LT
Įterpiniai; Vertimai.
EN
Parentheses; Translations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama kiek įmanoma nuodugniau išnagrinėti įterpinio dar daugiau vartojimo galimybes, jo struktūrinį (sintaksinis modelis) ir semantinį (funkcija, reikšmės) santykį su kitais įterpiniais, pasitaikančiomis konstrukcijomis, iš kurių galima daryti prielaidą apie įterpinio dar daugiau radimąsi ir pačios lietuvių kalbos terpėje. Svarbu nustatyti, kada dar daugiau turėtų būti keičiamas kitais įterpiniais arba neįterptinėmis konstrukcijomis, o kada iš viso nereikalingas. Įterpinio dar daugiau kodifikacija dar nebaigta, nors jis turi kelių dešimtmečių nereto vartojimo tradiciją. Būdamas savitos sandaros (konstrukcijos vertimas iš rusų более того) šis įterpinys įsiterpia į konjunkcinių įterpinių grupelę kitokia, priešinga negu įterpiniai maža to, negana to paskirtimi ir reikšme. Matyt, pagal dar daugiau pavyzdį yra sudaryti kol kas dar retokai vartojami įterpiniai dar blogiau (geriau, gražiau, įdomiau, keisčiau, svarbiau). Atvejai, kai įterpinys dar daugiau kaip glausčiausia atitinkamo santykio raiškos priemonė yra reikalingas, tėra tik du, ir tie nelygiaverčiai. Dažniausiai įterpiniu dar daugiau pabrėžiama, kad jungiama papildoma sakomo turinio dalis yra svarbesnė, reikšmingesnė už tą dalį, kuri jau pasakyta. Rečiau įterpiniu dar daugiau pabrėžiama, kad toliau tas dalykas, kuris jau buvo pasakytas, gali arba turi būti išreikštas tiksliau, griežčiau. Gausu abejonių keliančių, akivaizdžiai netinkamo ir nereikalingo įterpinio dar daugiau vartojimo atvejų, kada geriau tinka kiti įterpiniai arba kitos jungimo priemonės, arba įterpinio dar daugiau iš viso nereikia.

ENThe paper deals with "dar daugiau" used as a parenthesis, which has already had its tradition of use but has not been codified yet. Its origin is definitely in translation. However, the paper provides arguments for the parenthesis' equal status among other Lithuanian parentheses. The paper identifies the purpose of use and meanings of "dar daugiau" used as a parenthesis. Still it is sometimes abused by becoming a universal means of expression and thus ousting other parentheses equally suitable in the same position. Sometimes "dar daugiau" is used for no particular reason. [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Kalbos patarimai studentams / Laima Pečkuvienė, Vida Žilinskienė. Vilnius : MRU Leidybos centras, 2005. 97 p.
  • Lietuvių kalbos sintaksė / Vitas Labutis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2002. 392 p.
  • Sudėjimo konjunkcija mokslinio ir publicistinio stiliaus tekstuose / Vida Česnulienė. Specialybės kalba: sakinys ir tekstas / parengė: Gintautas Akelaitis, Rata Brūzgienė, Ilona Čiužauskaitė, Laima Pečkuvienė. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. P. 38-46.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20200
Updated:
2018-12-17 12:07:03
Metrics:
Views: 46    Downloads: 15
Export: