ES struktūrinių fondų paramos reikšmė žemės ūkio darniam vystymuisi Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
ES struktūrinių fondų paramos reikšmė žemės ūkio darniam vystymuisi Lietuvoje
Alternative Title:
Significance of EU structural funds for supporting the sustainable development of agriculture in Lithuania
In the Book:
Darnus vystymasis: teorija ir praktika / sudarytoja Dalia Štreimikienė. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2014. P. 282-308
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymasis; Finansinė param; Finansinė parama; Konkurencingumas; Žemės ūkis; Agriculture; Competitiveness; European Union; Financial support; Sustainable development; Europos Sąjunga (European Union).
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Konkurencija / Competition; Žemės ūkis / Agriculture.
EN
Agriculture; Competitiveness; Financial support; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTTyrime pateikiama žemės ūkio paramos ir žemės ūkio darnaus vystymosi Lietuvoje analizė. Nustatoma žemės ūkio paramos reikšmė žemės ūkio darniam vystymuisi. Pateikiamas įvairių mokslininkų požiūris į paramos skyrimą žemės ūkiui. Remiantis išanalizuota moksline literatūra ir susisteminta teorinės dalies medžiaga sudaromas paramos poveikio darniam vystymuisi vertinimo teorinis modelis. Įvertinamas gamybos subsidijų ir investicijų paramos poveikis ūkininkų ūkių konkurencingumui, nustatoma paramos ir darnaus vystymosi ryšys. Gauti tyrimo rezultatai patvirtina, kad Europos Sąjungos struktūrinių fondų gamybos subsidijų ir investicinė parama žemės ūkio konkurencingumo rodiklių didėjimui įtakos neturi. [Iš leidinio]

ENIn this chapter we present the results of our research on the impact of EU financial support for agriculture in Lithuania. We analyzed the effect of EU support on the sustainable development of agriculture. We showcase the expert opinions of various scientists on the allocation of support to agriculture. Based on the analysis of scientific literature and theoretical material we created a theoretical model for judging the impact of financial support on the sustainable development of agriculture. Furthermore, we researched the effects of production subsidies and investment support on the competitiveness of farms and assessed correlation between financial support and sustainable development. Our results confirm that production subsidies and investment support from the European Union structural funds do not have a positive effect on the indicators of competitiveness of Lithuanian agriculture. [From the publication]

ISBN:
9786094594557
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84502
Updated:
2021-03-07 13:00:47
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: