Lietuvių ir baltarusių (gudų) etniniai ryšiai, remiantis etnomuzikologijos duomenimis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir baltarusių (gudų) etniniai ryšiai, remiantis etnomuzikologijos duomenimis
Alternative Title:
Ethnic relations between Lithuanians and Belorussians based on ethnomusicological data
In the Journal:
Lietuvos muzikologija [Lithuanian Musicology]. 2000, 1, p. 141-156
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Laisvalaikis / Leisure; Liaudies kultūra / Folk culture; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTObjektas: lietuvių ir baltarusių etniniai ryšiai, tiriami pasiremiant pietryčių Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos tradicinių kalendorinių dainų, giesmių bei žaidimų melodijomis. Tikslas: atskleisti ir pagrįsti pietryčių Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos gyventojų genetinius ir istorinius ryšius, kurių pėdsakai išliko apeiginių žanrų melodijose. Metodas: istorinis ir lyginamasis tipologinis. Išvados: Rytų Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje išlikę gausūs identiški kalendorinių švenčių bei apeigų melodijų tipai bei atskirų melodikos elementų (intonacijų, dermių, ritmo, eilėdaros formulių, formos tipų, atlikimo būdų), taip patgarsažodžių, siužetų, choreografijos atitikmenys buvo ilgą laiką interpretuojami kaip lietuvių ir baltarusių tarpusavio skoliniai. Pasitelkdamas archeologijos, kalbotyros, etnografijos, istorijos ir ypač tradicinės muzikos duomenis, autorius polemizuoja su minėtąja "mainų teorija", bandydamas pagrįsti, kad tai, kas šiandieną išliko minėtoje teritorijoje, yra ne mainų rezultatas, o išsaugota senoji tradicija, šiame areale gyvavusi prieš keletą šimtų metų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių ir baltarusių tradicinės muzikos ryšiai; Kalendorinės dainos ir žaidimai; Nalšia; Brūkšniuotosios keramikos kultūra; Etniniai procesai; Relations of Lithuanian and Belorussian traditional music; Calendar songs and games; Nalšia; Culture of stroked ceramics; Ethnic processes.

ENThe paper deals with traditional calendar melodies of Eastern Lithuanians and Western Belorussians. Typological parallels in calendar music as well as in wedding and other ritual genres are evident and abundant (Ex. 1-23). During Soviet times in Lithuania (1940-1990) the only possible way to explain them politically was through the concept of contacts and enriching influences mostly of bigger nations to smaller ones. Author is claiming this point of view and argues for principal impossibility to hand down or take over a ritual music tunes of one nation to another. Similarities of traditional music of Eastern Lithuania and Western Belorussia could be explained as to be transmitted through genetic contacts of inhabitants and refer to the same cultural and administrative unit in the past. The common one is known from the Middle Ages and in historical sources is called "Nalsia Land"(Fig. 5). It was one of the first included in the Great Kingdom of Lithuania. The roots of common musical traits might be even deeper and reach archaeological culture of stroked ceramics (Fig. 6) or perhaps Neolithic Narva culture known in this territory. [From the publication]

ISSN:
1392-9313
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84354
Updated:
2020-04-20 15:07:16
Metrics:
Views: 28    Downloads: 7
Export: