Gimnazijų moksleivių mokymosi kryptingumo aspektai.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gimnazijų moksleivių mokymosi kryptingumo aspektai
Alternative Title:
Aspects of singleness of learning of gymnasium pupils
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 68, p. 186-193
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokymosi motyvacija; Mokymosi intensyvumas; Mokymosi krūviai; Ugdymo procesas; Poreikių tenkinimas; Learning motivation; Learning intensity; Learning load; Educational process; Meeting the needs.
Keywords:
LT
Poreikių tenkinimas; Ugdymas / Education.
EN
Learning intensity; Learning load; Learning motivation; Meeting the needs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami dabartinių Lietuvos gimnazijų moksleivių mokymosi intensyvumo ir interesų tenkinimo apsektai, motyvacijos. Tyrimo objektas – gimnazijų moksleivių ugdymo ir ugdymosi kryptingumas. Buvo taikomi šie tyrimo metodai: literatūros ir dokumentų analizė, anketinė apklausa,pokalbis ir diskusija, patirties apibendrinimas. Iš viso apklausti 1386 respondentai iš 20 gimnazijų: 860 moksleivių, 350 pedagogų. Tyrimo metu paaiškėjo, kad dalis gimnazistų mokosi tik dėl pažymio, todėl labai menkai gilinasi į mokomuosius dalykus. Mokytis gimnazijose yra gana sunku, o tokių moksleivių, kuriems lengva, yra mažai. Daugiau nei ketvirtadalis moksleivių po pamokų dar 4-5 val. ruošia namų darbus. Ruošimosi pamokoms laiko ilginimas susijęs su ugdymo turima procesu standartais, gabumų trukumu. Gimnazijose nukenčia papildomasis ugdymas –jam nelieka laiko. Rajonų mokyklos neretai lygių mokymosi galimybių, pragyvenimo lygio požiūriais atsilieka nuo miestų, todėl rajonų ir kaimų moksleiviai turi stipresnių mokymosi motyvacijų.

ENThe article analyses aspect related with learning intensity and interest satisfaction and motivation of pupils of the present-day gymnasiums. The object of the research is the singleness of teaching and learning of gymnasium pupils. The following research methods were applied: analysis of literature and documents, survey questionnairing, interview, discussion and generalisation of experience. A total of 1386 respondents were surveyed from 20 gymnasiums, of whom 860 were pupils and 350 were pedagogues. The survey revealed that some gymnasium pupils learn only for the sake of marks, therefore, take little interest in the subjects that are taught. To learn in gymnasiums is rather hard, and the number of pupils who consider learning in gymnasiums as easy is small. For more that a quarter of pupils it takes 4-5 hours to prepare homework. Extension of time for homework preparing is related with educational standards and shortage of capacities. Supplementary education in gymnasiums also suffers – there is lack of time for that. District schools often lack behind in terms of equal learning opportunities and living standard from town schools, therefore, district and rural pupils have stronger motivation for learning.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8395
Updated:
2018-12-17 11:09:59
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: