XVI-XVIII a. kauniečių asmenvardžiai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI-XVIII a. kauniečių asmenvardžiai: disertacija
Alternative Title:
Personal Names of Dwellers in Kaunas in 16-18th Centuries
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
222 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
18 amžius; 16 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTAutorė, daugiausia remdamasi XVI−XVIII amžių Kauno miesto savivaldos institucijų dokumentų įrašais, nagrinėja vietinės kauniečių bendruomenės asmenvardžius. Tokių asmenvardžių užrašymų surinkta per 11 300. Tiriant šiuos įvardijimus, buvo siekta svarbiausio tikslo − išsamiai ištirti XVI−XVIII šimtmečių Kauno miestiečių asmenvardžius ir gautus rezultatus palyginti su kitų luomų antroponimų tyrimo duomenimis. Darbą sudaro įvadas, penki pagrindiniai skyriai − ,,Pavardžių (asmenvardžių) slavinimas“, ,,Kauniečių įvardijimas“, ,,Pavardžių formavimasis ir nusistovėjimas“, ,,Pavardžių (asmenvardžių) struktūra“, ,,Pavardžių (asmenvardžių) kilmė“, išvados, literatūros ir šaltinių sąrašai bei priedai. Įvade pateikiama lietuvių istorinės antroponimikos darbų apžvalga, apibūdinami šaltiniai, Kauno miesto istorinė situacija. Pirmajame skyriuje aptariama, kaip buvo slavinami kauniečių asmenvardžiai pasirinktuose istorijos dokumentuose. Antrajame skyriuje aprašoma vyrų ir moterų įvardijimo sistema. Trečiajame skyriuje nagrinėjamas pavardžių susidarymo ir nusistovėjimo procesas. Ketvirtajame skyriuje analizuojami antroponimų darybos polinkiai, išskiriamos produktyviausios priesagos. Penktajame − apžvelgiami asmenvardžių kilmės polinkiai. Svarbiausi darbo rezultatai apibendrinti atskirame išvadų skyriuje. Pabaigoje pateikiami šaltinių ir literatūros sąrašai ir priedai. Skiriama lingvistams, etnografams, istorikams. [Iš leidinio]

ENReferring to the records of Kaunas self-government institutions from the 16-18th centuries, the author analyses personal names of the local Kaunas community. More than 11,300 written personal names were gathered. The main purpose of the analysis was to thoroughly examine personal names of dwellers in Kaunas in the 16-18th centuries and to compare the results with analyses of personal names from other estates. The paper consists of the introduction, five main sections – “Slavonification of Surnames (Personal Names)”, “Naming the Dwellers of Kaunas”, “Formation and Establishment of Surnames”, “The Structure of Surnames (Personal Names)”, “The Origin of Surnames (Personal Names)”, conclusions, bibliography and appendices. The review of works on Lithuanian historical anthroponymy, sources and the historical situation of Kaunas are presented in the introduction. The first section describes the slavonification process of proper names in selected documents. The second section describes the naming system for men and women. The process of formation and establishment of surnames is examined in the third section. The fourth section examines the tendencies of derivation of anthroponyms and the most productive suffixes are identified. The tendiencies of the origin of personal names are reviewed in the fifth section. The main results of the paper are generalised in a separate section of conclusions. At the end bibliography lists and appendices are presented. The paper is dedicated to linguists, ethnographers and historians.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11339
Updated:
2022-02-07 20:08:20
Metrics:
Views: 35
Export: