Regėjimo neįgalumą turinčių paauglių socialinių įgūdžių lygmens ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regėjimo neįgalumą turinčių paauglių socialinių įgūdžių lygmens ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities the level of social skills of visually impaired teenagers
In the Journal:
Pedagogika. 2005, 80, p. 152-158
Keywords:
LT
Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Specialusis ugdymas / Special education; Sutrikimai / Disorders; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje dėmesys skiriamas sutrikusio regėjimo paauglių, besimokančių specialiosiose ir bendrojo lavinimo mokyklose, intrapersonaliniams ir interpersonaliniams įgūdžiams. Kaip parodė teorinės ir faktorinės analizės duomenys, svarbiausiais intrapersonaliniais įgūdžiais laikytina savęs pažinimo savęs vertinimo ir savikontrolės įgūdžiai; interpersonaliniais - kontakto užmezgimo, verbalinio kontakto ir neverbalinio kontakto, tarpusavio sąveikos sukūrimo, konfliktų sprendimo. Tyrimo duomenys atskleidė, kad sutrikusio regėjimo paauglių intrapersonalinių įgūdžių lygis nėra pakankamai aukštas. Tik beveik 1/2 paauglių, besimokančių bendrojo lavinimo mokyklose, ir 1/3 specialiųjų mokyklų paauglių geba save pažinti ir save įvertinti, o apie pusė jų stokoja ir savikontrolės įgūdžių. Lyginamosios analizės duomenys parodė, kad abiejų tipų mokyklų paauglių savikontrolės įgūdžių lygis yra aukštesnis nei savęs vertinimo ir savęs pažinimo. Be to, specialiųjų mokyklų sutrikusio regėjimo paauglių intrapersonalinių įgūdžių lygis žemesnis už besimokančių bendrojo lavinimo mokyklose. Tyrimo duomenys apie sutrikusio regėjimo paauglių interpersonalinius įgūdžius taip pat atskleidė tam tikrus skirtumus tarp abiejų grupių tiriamųjų. Duomenys parodė, kad daugumos (iki 68,1 proc.) sutrikusio regėjimo paauglių, integruotų į bendrojo lavinimo mokyklas, interpersonalinių įgūdžių lygis nėra žemas. Taip visų pirma pasakytina apie verbalinio kontakto, tarpusavio sąveikos sukūrimo, konfliktų sprendimo bei neverbalinio kontakto įgūdžius. Tačiau akivaizdu ir tai, kad trečdalis paauglių minėtų įgūdžių stokoja. Tačiau specialiųjų mokyklų paauglių interpersonalinių įgūdžių lygis yra kur kas žemesnis - tik daugiau nei trečdalio - aukštas, o pusė - jų neturi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmenys su regėjimo sutrikimais; Regėjimo neįgalumas; Ugdymas.

ENThe article deals with intrapersonal and interpersonal skills of visually impaired teenagers who attend special schools and schools of general education. According to the data of a theoretical and factorial analysis, the skills of knowing oneself, self-assessment and self-control are regarded to be the most important intrapersonal skills; establishing contact, verbal and non-verbal, creation of interaction, solution of conflicts are interpersonal skills. The investigation data revealed that the level of intrapersonal skills of visually impaired teenagers is not high enough. Only 1/2 the teenagers who attended schools of general education and 1/3 of teenagers of special schools were able to know and assess themselves, and about half of them lacked skills of self-control. The data of a comparative analysis showed that the level of self-control skills of teenagers of both types of schools was higher than that of knowing and assessing oneself. Moreover, the level of visually impaired teenagers attending social schools was lower than that of the teenagers attending schools of general education. The investigation data about their interpersonal skills also revealed certain differences in both groups under investigation. The data showed the level of skills of the majority (up to 68.1 per cent) of visually impaired teenagers integrated into schools of general education was not low. This, first and foremost, is said about the skills of creating verbal contact, interaction, solving of conflicts and non-verbal contact. However, it is obvious that one third of the teenagers lacked said skills. The level of interpersonal skills of the teenagers of special schools was much lower.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8333
Updated:
2018-12-17 11:40:16
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: