Significance of financial support of structural funds for the competitive ability of rural tourism homesteads

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Significance of financial support of structural funds for the competitive ability of rural tourism homesteads
Alternative Title:
Struktūrinių fondų finansinės paramos reikšmė kaimo turizmo sodybų konkurencingumui
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2014, vol. 13, no. 2A (32A), p. 324-342
Keywords:
LT
Industrijos politika; Parama verslui; Pramonės politika; Struktūriniai fondai; Turizmas / Tourism; Verslo parama.
EN
Business support; Industry policy; Structural Funds.
Summary / Abstract:

LTEuropos sąjungos struktūrinių fondų finansinė parama skiriama įvairioms pramonės šakoms, ypač remiamas žemės ūkis. Tačiau siekiant spręsti kaimo plėtros klausimą ir mažinti deagrarizacijos problemą, ieškoma galimybių ekonominę veiklą perkelti į kitus sektorius, ir šiuo atveju kaimo turizmo veiklai skatinti yra taikoma atskira paramos priemonė. Šios, kaip ir kitų skatinimo priemonių, tikslas yra remiamos industrijos konkurencingumo didinimas. Tačiau būtinas nuolatinis monitoringas, padedantis įvertinti ES Struktūrinių fondų paramos svarbą kaimo turizmo sodybų konkurencingumui. Straipsniu siekiama įvertinti struktūrinių fondų teikiamos paramos reikšmę kaimo turizmo sodybų konkurencingumui. To siekiant, išanalizuota ES struktūrinių fondų paramos reikšmė konkurencingumui teoriniu aspektu, sukurtas teorinis paramos įtakos kaimo turizmo sodybų konkurencingu! vertinimo modelis, nustatyta struktūrinių fondų svarba kaimo turizmo sodybų konkurencingumui. Taikyta mokslinės literatūros, dokumentų ir statistinė analizė. Struktūrinių fondų finansinės paramos reikšmė ekonomikai priklauso nuo to, kaip ir kam buvo ji buvo panaudota. Ji gali turėti tiek teigiamos, tiek neigiamos įtakos verslo plėtrai ir konkurencingumui. Parama gali didinti konkurencingumą, jos negavus - konkurencingumas silpnėja. Fondai gali padidinti ekonomikos augimą, tačiau pasirinkus neefektyvias investicijas, jie jį riboja. Didėjant kaimo turizmo sodybų statomų su ES struktūrinių fondų parama, kūrimui, būtina vertinti paramos įtaką konkurencingumui, kad įsisavinimas netaptų savitikslis. Bendri konkurencingumo veiksniai yra darbuotojai, didėjanti konkurencija, investicijos, produktyvumas ir veiklos našumas.Tačiau jie nėra oficialiai skelbiami, todėl be minėtų bendrų kokurencingumo veiksnių, vertinant kaimo turizmo sodybų konkurencingumą, išskiriami specifiniai rodikliai: kaimo turizmo sodybų skaičius, vietų skaičiaus, nakvynių ir poilsiautojų skaičiaus pokyčiai, parodantys konkurencingumo kitimo tendencijas. Atlikus tyrimą, kuris apėmė ES struktūrinių fondų laikotarpį 2004-2012 metais, nustatyta, kad parama yra reikšminga kaimo turizmo sodybų konkurencingumui. įvertinus ES finansinės paramos reikšmę, gauta stipri teigiama koreliacija sodybų, vietų ir lankytojų skaičiaus augimui bei vidutinė teigiama koreliacija nakvynių augimui. Galima konstatuoti, kad tiriamu laikotarpiu kaimo turizmo sodyboms teikiama struktūrinių fondų parama buvo naudojamasi tinkamai. [Iš leidinio]

ENFinancial assisstance of the European Union Structural Funds are designated for various industries, especially agriculture is supported. However, to solve the issue of rural development and to decrease the problem of deagrarization the possibilities to move economic activities into other sectors are searched (Jasinskas, 2008; Sun et al., 2010; Brandth, Haugen, 2011) and in this case for the development of rural tourism activities a separate support measure is applied. The purpose of this as well as of other promotion measures is to increase a competitive ability of the supported industry. However, a constant monitoring to assess the significance of support from EU Structural Funds for the competitive ability of rural tourism homesteads is necessary. The significance of support from EU Structural Funds for the competitive ability of organizations as well as the issue itself is highlighted in this article. The theoretical model, which was created for the assessment of the support influence on the competitive ability, is presented which enables to determine the significance of Structural Funds for specific rates of competitive ability of rural tourism homesteads. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82681
Updated:
2020-12-17 20:20:08
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: