Kaimo gyventojų verslumas: problemos ir gerinimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaimo gyventojų verslumas: problemos ir gerinimo galimybės
Alternative Title:
Entrepreneurship in rural residents: challenges and opportunities for improvement
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 5 (29), p. 22-32
Keywords:
LT
Gyventojai / Population; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTRinkos ekonomikos sėkmė ir visų kiekvieno žmogaus viešojo ir asmeninio gyvenimo aspektų atsinaujinimas priklauso nuo to, kaip bus realizuotas jo asmeninis ir dalykinis potencialas, suteiktos galimybės iniciatyvai, verslumui, kūrybiškumui ir žmogaus gebėjimams plėtoti. Tyrimo tikslas – nustatyti kaimo gyventojų verslinį profesionalumą ir aktyvumą lemiančius veiksnius bei jų didinimo priemones. Tyrimo objektas – kaimo gyventojų verslinio profesionalumo ir aktyvumo lygis. Straipsnyje, taikant analizės, sintezės, palyginimo, empirinio tyrimo bei duomenų apdorojimo metodus, nagrinėjamas kaimo gyventojų verslinio profesionalumo ir aktyvumo lygis bei jo gerinimo galimybės, kaip viena iš pagrindinių motyvacijos dirbti didinimo sąlygų. Identifikuoti kaimo gyventojų verslinį profesionalumą ir aktyvumą lemiantys veiksniai. Parengti siūlymai kaimo gyventojų versliniam profesionalumui ugdyti ir priemonės jų versliniam aktyvumui skatinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kaimo gyventojai; Verslinio aktyvumo skatinimas; Verslinis profesionalumas; Verslumas; Verslumą lemiantys veiksniai; Verslumą skatinantys veiksniai; Entrepreneurship; Factors of entrepreneurship; Motivation for entrepreneurial activity; Villagers.

ENOver 1 million people live in villages in Lithuania. More than half of them are of working age. However, unemployment in villages increased over three times in last five years. Gross value is decreasing in sectors where most of the villagers are working such as agriculture, hunting, fishing and forestry. The aim of the research is to identify the factors that affect the level of activity and entrepreneurship of the villagers and to find the tools that would help to increase them. The object of the research is the level of the entrepreneurship and activity of villagers. The development of entrepreneurship skills is linked with personal, professional and business opportunities. It is also linked with the conditions of economical and cultural operations. It was found that not all of the businessman‘s personal and work related attributes are significant to entrepreneurship skills development. An observed link between external entrepreneurial motivation tools, and personal and work related attributes gives a reason to the villagers entrepreneurship research and improvement of the levels of entrepreneurial activities. The results from he research may be used for the preparations of entrepreneurship teaching and education programs. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67437
Updated:
2018-12-16 23:57:48
Metrics:
Views: 11
Export: