Lietuvos pramonės konkurencingumo didinimas, panaudojant ES struktūrinius fondus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos pramonės konkurencingumo didinimas, panaudojant ES struktūrinius fondus
Alternative Title:
Increase of Industry Competitiveness of Lithuania Utilizing the Structural Funds of the EU
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2004, Nr. 31, p. 91-102
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos ES struktūrinių fondų galimybės ir prioritetinės tokių lėšų panaudojimo sritys, siekiant paspartinti Lietuvos pramonės klasterizaciją. Tyrimas grindžiamas vienos iš svarbiausių Lietuvos pramonės šakų – mašinų ir prietaisų gamybos pramonės situacijos analize. Pateikiamas klasterizacijos procesų spartinimo galimybių šioje srityje vertinimas, išryškinamos prioritetinės investicijų sritys.Reikšminiai žodžiai: Konkurencingumas; Pramonė; Struktūriniai fondai; Industriniai klasteriai; Competitiveness; Industry; Structural funds; Clusters.

ENThe article analyzes the possibilities of structural funds of the EU and priority spheres of utilising such funds seeking to accelerate the clusterisation of the Lithuanian industry. The research is based on one of the most important industries of Lithuania – an analysis of the situation in the machinery and devices manufacturing industry. The assessment of possibilities for acceleration of clusterisation processes in this sphere is presented, and the priority investment spheres are emphasized.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9759
Updated:
2018-12-17 11:21:16
Metrics:
Views: 17    Downloads: 6
Export: