Neformali meninė veikla kaip dvasingumo ugdymo forma

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformali meninė veikla kaip dvasingumo ugdymo forma
Alternative Title:
Extracurricular artistic activities as form of development of spirituality
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2013, Nr. 1 (39), p. 44-48
Keywords:
LT
Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTŠvietimo strateginiuose nuostatuose numatyta pasiekti, kad neformalus švietimas taptų prieinamas visiems vaikams. Mokykla turi suteikti galimybę mokiniams rinktis papildomojo ugdymo būrelius. Neformalus ugdymas - tai viena pagrindinių sąlygų, kuri padeda plėtoti moksleivių saviraišką ir gerinti asmenybės socializaciją mokykloje. Laisvalaikis labai svarbus visapusiškai tobulai asmenybei ugdyti. Mokinio laisvalaikis tampa labai aktuali pedagoginė problema. Iš to, kaip asmenybė renkasi laisvalaikio praleidimo formas, dažnai sprendžiama apie jos kultūrinį lygį, o bendriausios laisvalaikio panaudojimo tendencijos atspindi bendrą visuomenės dvasingumo būklę. Kad neformalia veikla būtų pasiekti norimi rezultatai, privalu jos procesą grįsti ne tik teorinėmis pratybomis, bet ir patirtimi, kuri tobulina ne tik vaiko saviraišką, bet ir leidžia jam save realizuoti mėgstamoje veikloje. Vienas iš bendrojo lavinimo mokyklos uždavinių- suteikti vaikams deramą kultūrinę kompetenciją įvairiapusio kultūrinio raštingumo bei kultūrinės raiškos įgūdžius. Straipsnyje tai aptariama per dainavimo, šokio, vaidybos ir dailės neformalios veiklos užsiėmimus. Atlikta anketinė III-IX klasių mokinių apklausa ir tyrimas, po kurio paaiškėjo, jog dauguma mokinių, rinkdamiesi meninius būrelius, vadovaujasi savo pomėgiais ir noru, tėvų ir draugų paskatinti ar būrelių vadovų pakviesti. Pagrindinė paskata lankyti meninius būrelius yra ne tik įdomi būrelio veikla, naujų draugų susiradimas (nors tai yra labai svarbu), bet ir noras kažką naujo išmokti, įgyti pasitikėjimo savimi. Mokiniui svarbu sužinoti ir savo gebėjimų galimybes pasirinktoje meninėje veikloje. Apklausos duomenys rodo, jog daugiau nei pusė mokinių patenkinti užsiimama menine veikla, kuri padeda jiems visapusiškiau atsiskleisti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dvaisngumas; Dvasingumas; Neformali meninė veikla; Ugdymas; Education; Extracurricular artictic activities; Extracurricular artistic activities; Spiritualities; Spirituality.

ENArticle examines the importance of extracurricular activities in relation to a child's self-realization. Attention is focused on the importance of artistic subjects and teaching them in extracurricular activities. It should be noted that singing is significant in the process of allowing individuals to realize their potentials. However, other extracurricular activities are important to child's self expression as well, and one of them is dance lessons. Dancing acts as a process of communication, which helps to express a child's feelings, thoughts and inner experience through movement. Drama clubs are also one of the other extracurricular activities where children gain some acting skills, are taught to concentrate their attention, to fantasize and be creative. Art clubs are important as well. Art enriches esthetical experiences of children, helping them to understand the beauty of art, artistic perceptivity and observation. This article presents the answers of pupils in grades 3 to 9. The results that are based on children opinions about extra-curricular activities reveal how these activities help to develop their self expression, what the main reasons that make students interested in some particular artistic activities are and how important they are in selfrealization of children. This article summarizes and comments on the main facts. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47550
Updated:
2018-12-17 13:34:38
Metrics:
Views: 40    Downloads: 18
Export: