O sakramencie Eucharystii w "Punktach kazań" Konstantego Szyrwida na tle mów Piotra Skargi

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
O sakramencie Eucharystii w "Punktach kazań" Konstantego Szyrwida na tle mów Piotra Skargi
Alternative Title:
  • On the Sacrament of Eucharist in the collection of sermons "Punkty Kazań" by Konstantinas Syrvidas in comparison to Piotr Skarga’s sermons
  • Eucharistijos sakramento pavadinimai Konstantino Sirvydo „Punktuose sakymų“ Petro Skargos pamokslų fone
In the Journal:
Slavistica Vilnensis . 2018, 63, p. 215-229
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Eucharistija; Jėzuitų mokymai; Konstantinas Sirvydas; Pamokslas; Petras Skarga; Sakramentas; „Punktai sakymų“
EN
Eucharist; Jesuit teachings; Konstantin Syrvidas; Konstantinas Sirvydas; Piotr Skarga; Sacrament; Sermon; „Punktai sakymų“
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomi Eucharistijos pavadinimai, vartojami Konstantino Sirvydo pamokslų santraukose „Punktai sakymų“. Sirvydo vartojami pavadinimai yra lyginami su Lenkijos jėzuito Petro Skargos naudojama nomenklatūra. Autorė parodo, kad abu pamokslininkai, rašydami apie tą patį sakramentą, niekada nekūrė naujų pavadinimų; jie vartojo terminiją iš Senojo ir Naujojo Testamento. Nepaisant to, kas pasakyta, Sirvydo vartojama leksika, palyginti su Skargos šių sąvokų pavadinimais, yra gana vienalytė. Autorė mano, kad yra keletas priežasčių, pateisinančių šį faktą: Sirvydas rašė savo pamokslus siekdamas tik aiškinti Dievo žodį ir mokyti lietuvių kalbos, kitaip negu Skarga, šis siekė didesnės raiškos ir ekspresijos savo pamoksluose – jo žodžiai buvo skirti visų pirmą išsilavinusiems žmonėms. Sirvydo pamokslų tikslas buvo šviesti tikinčiuosius, o Skargos tekstai buvo labiau poleminiai. Tai tikriausiai dėl to, kad 17 amžiuje religiniai ginčai buvo ne tokie aršūs nei anksčiau, kai Skarga rašė savo tekstus; taip pat įmanoma, kad Sirvydo pamokslą apie Eucharistiją parašė kas nors kitas ir įdėjo jį „Punktų sakymų“ II dalyje, be lietuviško teksto. [Iš leidinio]

ENThe current paper describes Eucharist terminology used in "Punkty Kazań" by Konstantinas Syrvidas in comparison to nomenclature used by a Polish Jesuit, Piotr Skarga. The author demonstrates how both preachers, writing about the same sacrament, never created proper nouns; they used terminology from the Old and the New Testament, as well as from the scholarly books of the Church, accepted by the Vatican Councils. Notwithstanding the foregoing, Syrvidas nomenclature is poor and homogenous in comparison to Skarga’s one. The author thinks that there are several reasons justifying that problem: Syrvidas wrote "Points [Punkty]" without any elaboration where he referred to the text of the Holy Bible and the teachings of the Church Fathers; in his turn Skarga addressed his teachings not only to educated people who were to carry God’s word to others, but to the common people, among whom many pagans still remained; Syrvidas’ Points meant to enlighten, whereas Skarga’s goal was to argue. It was probably due to the fact that in the 17th century, religious disputes were less ardent than before; it is also possible that this sermon has been written by someone else and was added to the 2nd volume of the "Points". [From the publication]

ISSN:
2351-6895
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81926
Updated:
2020-04-04 06:52:31
Metrics:
Views: 11
Export: